Utlysningar

Flera nya jobb att söka för dig med agronominriktning

Publicerad: 22 december 2017

Sök bland annonserna. Sista ansökningsdag varierar.

Ansökan senast: 2018-01-31

2017-12-20 - Kalmar Kommun, Serviceförvaltningen - Administrativa Avdelningen Projektledare vattenvårdsarbete http://vakanser.se/jobb/projektledare+vattenvardsarbete+3/

Hälsoskyddsjobb, Kalmar

2017-12-20 - Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Landsbygdsavdelningen Handläggare med samordningsansvar för EU-stödskontroller http://vakanser.se/jobb/handlaggare+med+samordningsansvar+for+eu-stodskontroller/

Skogsjobb, Borås

2017-12-20 - Dfind Science & Engineering AB Teknisk Försäljningschef http://vakanser.se/jobb/teknisk+forsaljningschef+8/

Skogsjobb, Helsingborg

2017-12-19 - Sveriges Lantbruksuniversitet Klinikveterinär på Ambulatoriska kliniken, sommarvikariat http://vakanser.se/jobb/klinikveterinar+pa+ambulatoriska+kliniken+sommarvikariat+2/

Veterinärsjobb, Uppsala

2017-12-18 - Sveriges Lantbruksuniversitet Forskare i Skogsteknologi http://vakanser.se/jobb/forskare+i+skogsteknologi+2/

Övriga jobb, Umeå

2017-12-18 - Sveriges Lantbruksuniversitet Bibliotekarie inriktning forskningsdata/Specialist inom forsknin http://vakanser.se/jobb/bibliotekarie+inriktning+forskningsdata+specialist+inom+forsknin/

Bibliotekariejobb, Uppsala

2017-12-18 - Sveriges Lantbruksuniversitet Bibliotekarie inriktning forskningsdata/Specialist inom forsknin http://vakanser.se/jobb/bibliotekarie+inriktning+forskningsdata+specialist+inom+forsknin+2/

Bibliotekariejobb, Lomma

2017-12-18 - Sveriges Lantbruksuniversitet Bibliotekarie inriktning forskningsdata/Specialist inom forsknin http://vakanser.se/jobb/bibliotekarie+inriktning+forskningsdata+specialist+inom+forsknin+3/

Bibliotekariejobb, Umeå

2017-12-18 - Sveriges Lantbruksuniversitet Forskare husdjursvetenskap med inriktning på mjölkproduktion (ut http://vakanser.se/jobb/forskare+husdjursvetenskap+med+inriktning+pa+mjolkproduktion+ut/

Övriga jobb, Umeå

2017-12-18 - Sveriges Lantbruksuniversitet Postdoktor i landskapsarkitektur och den europeiska landskapskon http://vakanser.se/jobb/postdoktor+i+landskapsarkitektur+och+den+europeiska+landskapskon+2/

Datajobb, Uppsala

2017-12-18 - Länsstyrelsen Jönköpings Län, Länsstyrelsen i Jönköpings Län Vattenskyddshandläggare http://vakanser.se/jobb/vattenskyddshandlaggare/

Geologjobb, Jönköping

2017-12-15 - Sveriges Lantbruksuniversitet Sommarvikariat som veterinär vid UDS Smådjursklinik http://vakanser.se/jobb/sommarvikariat+som+veterinar+vid+uds+smadjursklinik/

Veterinärsjobb, Uppsala

2017-12-15 - Sveriges Lantbruksuniversitet Fakultetshandläggare http://vakanser.se/jobb/fakultetshandlaggare+35/

Administratörsjobb (offentlig verksamhet), Umeå

2017-12-15 - Sveriges Lantbruksuniversitet Avdelningschef Sötvattenslaboratoriet http://vakanser.se/jobb/avdelningschef+sotvattenslaboratoriet/

Geologjobb, Ekerö

2017-12-15 - Sveriges Lantbruksuniversitet Föreståndare för Lövsta fältforskningsstation, Uppsala http://vakanser.se/jobb/forestandare+for+lovsta+faltforskningsstation+uppsala/

Djuruppfödarjobb, Uppsala

2017-12-14 - Jordbruksverket, Landsbygdsavdelningen Handläggare med inriktning fastighetsfrågor och djursmitto-ersät http://vakanser.se/jobb/handlaggare+med+inriktning+fastighetsfragor+och+djursmitto-ersat/

Skogsjobb, Jönköping

2017-12-13 - Sveriges Lantbruksuniversitet Driftledare Hallfreda/Stenstugu egendom http://vakanser.se/jobb/driftledare+hallfreda+stenstugu+egendom/

Kontorsjobb, Gotland

2017-12-13 - Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiadministratör http://vakanser.se/jobb/ekonomiadministrator+810/

Ekonomiassistentjobb, Uppsala

2017-12-13 - Länsstyrelsen i Södermanlands Län Biträdande kontrollansvarig, EU stöd http://vakanser.se/jobb/bitradande+kontrollansvarig+eu+stod/

Skogsjobb, Nyköping

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se