Utlysningar

Fältkontrollanter inom jordbruksstöd

Publicerad: 15 mars 2017 - slu.se

Enheten Lantbruk handlägger, kontrollerar och beslutar om EU-stöd inom jordbruket. En stor del av stöden är miljöersättningar som ska bidra till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen. På Lantbruk bedrivs också kurs- och rådgivningsverksamhet riktad till lantbrukare.

Ansökan senast: 2017-03-29


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se