Utlysningar

Två exjobb hos VegTech

Publicerad: 04 februari 2019

Gödslingsstrategi i odling av Sedummattor samt PH-värde i framtidens substrat för odling av Färdig äng och gröna tak.

Ansökan senast: 2019-03-31

Gödslingsstrategi i odling av Sedummattor

På vägen mot mer hållbara städer upplever Veg Tech en ökad efterfrågan av Sedummattor som odlas för användning på gröna tak. I företagets odling av Sedummattor för den nordiska marknaden strävar vi efter att effektivisera odlingsprocessen.

Att optimera gödslingsstrategin kan ge ökad kvalitet, minskade näringsförluster och lägre produktionskostnad. Ytterst få studier har gjorts av näringsbehovet under produktionsfasen av gröna tak.

Vi har påbörjat arbetet med att undersöka näringsstatusen i odlingarna och kartlägga hur koncentrationer och näringsinnehåll i mattorna förändras under säsong, vid gödsling och klippning av skott som används för förökning.

Vi vill nu fortsätta att följa upp hur olika gödslings- och skötselstrategier påverkar näringsupptag och tillväxt hos Sedum album. Studien omfattar provtagningar i fält följt av växtsaftanalys och totalanalys. Det praktiska arbetet utförs i företagets odlingar runt Vislanda i Småland under våren 2019.

Lämpligt som magisterarbete.

Kontakta Lina Pettersson på Veg Tech via e-post: lina.pettersson@vegtech.se

PH-värde i framtidens substrat för odling av Färdig äng och gröna tak

På vägen mot mer hållbara städer upplever Veg Tech en ökad efterfrågan av äng och gröna tak. Veg Tech odlar färdig vegetation för anläggning av äng och gröna tak. Substratet som används i odlingen tillverkas av Veg Tech och kommer i framtiden även innehålla biokol.

För att öka tillväxt och kvalitet strävar vi efter att optimera substratblandningarnas pH-värde. Vi vill följa upp företagets substrattillverkning för att se hur pH-värdet förändras när substratet används i odling. Studien omfattar provtagningar i fält följt av egna analyser i lab. Fältarbetet utförs i företagets odlingar runt Vislanda i Småland.

Lämpligt som kandidat-/ magisterarbete.

Kontakta Lina Pettersson på Veg Tech via e-post: lina.pettersson@vegtech.se

Om oss

I över 30 år har vi på Veg Tech odlat och utvecklat olika system för att skapa gröna miljöer i hela Norden.

Vi har ett mycket brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor. Veg Tech erbjuder även kompletta systemlösningar för tak- och fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening.

Den största delen av produktionen sker i egna odlingar i Småland. Vi samarbetar också med ett anta externa leverantörer som förser oss med högklassiga produkter.

Koncernen med huvudkontor i Vislanda, omsätter ca 120 Mkr med dotterbolag i våra nordiska grannländer. Vi är idag ett 45-tal medarbetare. Säljkontor finns även i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Oslo och i Köpenhamn. Sedan juli 2018 ingår Veg Tech i koncernen Nordic Waterproofing.


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se