Utlysningar

Examensarbete förorenad mark - Eskilstuna kommun

Publicerad: 09 maj 2018

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen arbetar för att Eskilstuna får en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor och djur i dagens och morgondagens Eskilstuna.

Ansökan senast: 2018-06-03

Vi minskar risken för bränder och olyckor genom riskbedömningar och skadeförebyggande insatser. Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära.

Beskrivning av examensarbetet

Eskilstunaån rinner rakt genom Eskilstuna som är en gammal industristad med tillhörande problematik med förorenad mark och förorenade sediment. I dagsläget har vi inte någon samlad beskrivning av föroreningsläget i å-sedimenten. Vi vet inte heller var föroreningar kan ha ansamlats.

Det vi skulle vilja ha och som är ett förslag till examensarbete är

  • En sammanställning i GIS som visar vart det har tagits sedimentprover.
  • Sammanfattande resultat som metadata och länkning till analysprotokoll.
  • En GIS-analys som pekar ut var vi har sedimentationsbottnar och erosionsbottnar.
  • En avstämning mellan punkt 1 och 2 för att se om befintliga sedimentanalyser bekräftar slutsatserna om bottnarna.

Som underlag finns

  • Ett antal analysprotokoll som vi då samlar ihop för inläggning i GISGIS-plattform från Esri med ArcMap, ArcEditor med diverse tillägg.
  • En nyligen gjord skanning för hela ån, gjord med sidescan sonar som innehåller detaljerade uppgifter om profiler, djup och bottenkaraktär.
  • Uppgifter om förorenade områden och förorenande verksamheter (såväl pågående som historiska)

Förutsättningar

Vi bedömer att detta är rimligt som ett examensarbete. Hur omfattande man gör arbetet beror lite på studentens intresse och upplägg. Omfattning och när arbetet utförs kan vi komma fram till tillsammans.

Kontakt

Är du intresserad? Hör av dig till Peter Jensen-Urstad, mejl peter.urstad@eskilstuna.se.

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se