Utlysningar

Effekt av vargaktivitet och infrastruktur på renars rörelsemönster

Publicerad: 12 maj 2020

Detta 30-poäng masterprojekt i biologi syftar till att förstå hur aktivitet av varg (Canis lupus) i kombination med vindkraft påverkar renars rörelsemönster och användning av betesområdet.

Ansökan senast: 2020-08-31

I mer orörda livsmiljöer har djur utvecklas till att hantera variation i klimat- och väderförhållanden, rovdjur, patogener och konkurrenter. Rovdjuraktivitet är en av de viktigaste faktorerna som utformat växtätarnas beteende och populationssdynamik, det gäller även för arter som har domesticerats eller samexisterat med människan under lång tid.

Med den snabba utvecklingen av infrastruktur i Nordeuropa under de senaste decennierna har renar (Rangifer tarandus tarandus) och renskötsel haft allt större utmaningar med förändringar i landskapet och miljön. Renarna har ändrat sitt beteende för att undvika mänsklig infrastruktur som vägar, vattenkraftsdammar, vindkraftverk och områden med där människor rör sig. Det är emellertid lite känt hur renarnas rörelser och beteende påverkas av rovdjurens aktivitet i ett landskap med konkurrerande markanvändning.

Detta 30-poäng masterprojekt i biologi syftar till att förstå hur aktivitet av varg (Canis lupus) i kombination med vindkraft påverkar renars rörelsemönster och användning av betesområdet. I det här arbetet får du erfarenhet av att organisera GPS-data på renar, hantera spatial geografisk information om renarnas betesområde, samt utföra statistisk analys för att utvärdera renarnas rörelsemönster och val av betesområde i områden med vargförekomst.

Erfarenhet av R- och GIS-programvara (QGIS, ArcGIS, GRASS GIS, PostGIS) och en vilja att förbättra förmågan att använda dessa verktyg önskas. Vänligen bifoga en kopia av ditt CV tillsammans med de kurser du läst och information om din erfarenhet av GIS och R. Projektet placeras på Institutionen för Husdjurens utfodring och vård, SLU Uppsala i samarbete med Institutionen för Ekologi, Grimsö och Institutionen för skoglig resurshushållning, Umeå.

För ytterligare information, kontakta Anna Skarin anna.skarin@slu.se.

Fakta:

Projektet placeras på Institutionen för Husdjurens utfodring och vård, SLU Uppsala i samarbete med Institutionen för Ekologi, Grimsö och Institutionen för skoglig resurshushållning, Umeå.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se