Utlysningar

DAGS ATT SÖKA SYSAVS UPPSATSSTIPENDIER FÖR 2019

Publicerad: 05 december 2018

Sysav delar ut stipendier på upp till 50 000 kr för uppsats- eller examensarbete inom området återvinning och avfallshantering.

Ansökan senast: 2019-02-15

Vi vill uppmuntra studenter och lärare vid universitet och högskolor i Skåne att genomföra studier inom området återvinning och avfallshantering. Stipendier ges till de uppsats- eller examensarbete som anses mest relevanta för svensk avfallshantering och återvinning. Arbeten som rör avfallsmini-mering och återanvändning är naturligtvis också mycket välkomna att ansöka.

Den sammanlagda stipendiesumman på 50 000 kr fördelas mellan en eller flera stipendiater och deras handledare.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Uppsatsen eller examensarbetet ska vara på kandidat-, magister- eller mastersnivå motsvarande minst 15 högskolepoäng. Arbetet ska vara godkänt under det senaste året vid universitet eller hög-skola i Skåne eller fram till sista ansökningsdatum, den 15 februari 2019. Din handledare ska veta om att du söker stipendiet.

STIPENDIEKOMMITTÉ

Styrelsen för Sysav Utveckling utgör stipendiekommittén, vars beslut inte kan överklagas. Kommittén förbehåller sig rätten att fritt fördela stipendiesumman eller att inte dela ut något stipendium.

ANSÖKAN

Ansökningsblanketten hämtas från:

www.sysav.se/stipendium

Ansökan skickas per e-post till:

kundservice@sysav.se

Ansökan om 2019 års stipendier ska vara oss tillhanda senast fredagen den 15 februari. När ansökan är komplett bekräftar vi per e-post att den är mottagen.

Stipendierna delas ut i samband med Sysavdagen som hålls i Malmö den 26 april 2019.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se