Utlysningar

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium om 10 000 kronor

Publicerad: 16 maj 2017

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet har en gemensam jämställdhets- och mångfaldskommitté som bland annat arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutveckling inom bank- och finansbranschen och att sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Som ett led i denna verksamhet delar kommittén årligen ut ett uppsatsstipendium om 10 000 kr.

Ansökan senast: 2017-08-15

Sökkriterier för stipendiet

  • att uppsatsen handlar om och har en tydlig koppling till jämställdhet och/eller mångfald
  • att uppsatsen är på högskolenivå och har blivit godkänd efter den 19 augusti 2016
  • att du som stipendiat ställer upp och berättar om uppsatsen på ett seminarium för inbjudna branschföreträdare
  • att du som stipendiat genom din ansökan godkänner att Jämställdhets- och Mångfaldskommitén får ta del av uppsatsen, använda den för vidare spridning inom branschen och publicera den på BAOs respektive Finansförbundets hemsidor.

Bedömningskriterier

Kommittén bedömer uppsatserna utifrån bland annat följande kriterier:

  • intresse ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv
  • nytänkande och idéer till förändringsarbete inom jämställdhets- och/eller mångfaldsområdet
  • vi ser gärna att uppsatsen berör bank- och finansbranschen
  • ämnets aktualitet
  • tillämplighet inom bank- och finansbranschen
  • uppsatsens kvalitet och pedagogiska upplägg

Beslut om vilka uppsatsförfattare som tilldelas stipendium fattas av kommitén och kan inte överklagas.

Hur du ansöker

Fyll i formuläret så utförligt som möjligt. Bifoga din uppsats inklusive sammanfattning samt handledarintyg/utdrag ur LADOK. Stipendium utgår endast om och när uppsatsen är klar och godkänd.

Fyll i ansökan

Copyright, mm

Observera att du som stipendiat genom din ansökan godkänner att Jämställdhets- och Mångfaldskommitén får ta del av uppsatsen och använda den för vidare spridning inom branschen samt för publicering på BAOs respektive Finansförbundets hemsidor.


Kontaktinformation