Utlysningar

Vill du hjälpa oss att ta fram en plan för Agenda 2030?

Publicerad: 01 augusti 2022

Gullspångs kommun är en liten kommun vid Vänern med stora naturområden både skog och vatten.

Ansökan senast: 2023-09-30

I Gullspångsälvens strömmande vatten lever den unika Gullspångslaxen, en art som bara leker naturligt på ett ställe i världen. I kommunen finns inga naturreservat, men kommunen äger mycket skogsmark.

Vi behöver hjälp med att ta fram en plan för hur vi ska arbete i kommunen med Agenda 2030 inom naturvård. Vi vill gärna diskutera ämnen för examensarbete och praktik.

Ansökan

Kontakta samhällsplanerare Katariina Ikonen katariina.ikonen@gullspang.se för diskussion om ämne vid examensarbete eller praktik.

Fakta:

Gullspångs kommun består av tätorterna Gullspång, Hova och Otterbäcken med ca 5 200 invånare. Tillverkningsindustrin är den största branschen och i kommunen finns yrkesfiskare.