Utlysningar

A Rappes stipendie

Publicerad: 06 september 2017
Ansökan senast: 2017-09-20

KUNGÖRELSE

Stipendiet är ledigt för ansökan.  Stipendieansökan kan skickas in t.o.m. 2017-09-20 17:00.

Antal ordinarie stipendier: 2

Utlyst belopp: 52000 kr, Årsbelopp

Innehavstid: släkt 4 år, se nedan

Observera: Släktingar får läsa även vid andra lärosäten än UU

STIPENDIEKRAV

Till en eller två släktingar på manliga linjen i rätt nedstigande led från donator som studerar vid något av rikets universitet. Om släkting inte söker utgår stipendier i första hand till medellösa teologistuderande som genomgått Fjellstedtska skolan i Uppsala i andra hand till andra kvalificerade sökande. Rektor beslutar om utdelning. Förslag till utdelning till sökande utom släkten skall lämnas av stiftelsen Fjellstedtska skolan. Släkting uppbär stipendiet i fyra år och kan efter förnyad ansökan varje år beviljas prolongation obegränsat antal år. Icke släkting uppbär stipendiet i två år med möjlighet att efter förnyad ansökan erhålla prolongation i två år. När släkting anmäler sig för att erhålla stipendium är icke släkting skyldig att avstå det vid utgången av den termin då anmälan gjordes.

Det släktskap som nämns i stipendiekraven gäller: Rappe, Adolf Fredric Gustafsson


Kontaktinformation