Utlysningar

100 000 kr till ung entreprenör på landsbygden - nominera till Anders Walls landsbygdsstipendium 2020

Publicerad: 12 september 2019

Anders Walls Stiftelses stipendium på 100 000 kronor har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer på landsbygden.

Ansökan senast: 2019-10-31
Finansiär: Kungl. Skogs- och lantbruksakademin

Vi söker nu kvinnor och män i åldern 20–30 år som genom entreprenörskap och ny skapande produkter eller tjänster bidrar till landsbygdens utveckling. Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen. Här finns en kort film om stipendiet: https://www.youtube.com/watch?v=KK6Wko33Ci0

Sänd blanketten senast den 31 oktober 2019 till:
aw.landsbygdsstipendium@ksla.se eller till
Anders Walls Stipendiekommitté, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Box 6806, 113 86 Stockholm.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se