Utlysningar

Var med och ställ om Trollhättans samhällsbyggnadssektor!

Publicerad: 10 maj 2024

Trollhättan Stad söker nu en klimatintresserad praktikant till samhällsbyggnadsförvaltningen. Under 10 veckor i höst kommer du att få delta i arbetet med att skapa en klimatneutral samhällsbyggnadssektor i Trollhättan, tillsammans med förvaltningens klimatstrateger. En perfekt praktikplats för att få insyn i kommunalt klimatarbete, klimatomställning och samhällsbyggnadsprocessen!

Ansökan senast: 2024-06-02

Vad får jag göra och lära mig under praktiken?

Under din praktikperiod kommer du att få delta i arbetet med att skapa en klimatneutral samhällsbyggnadssektor i Trollhättan, tillsammans med förvaltningens klimatstrateger. Bland fokusområdena som omfattas finns cirkulär ekonomi, mobilitet och beteendeförändringar. Dessutom kommer du att få leda en egen omvärldsanalys för att undersöka andra kommuners klimatarbete, kopplingen till samhällsbyggnad och best-practice att ta inspiration av.

Under din praktikperiod kommer du att få god insyn i hur kommunalt klimatarbete fungerar, hur en omställningsprocess ser ut, förankras och drivs samt hur samhällsbyggnadsprocessen kan användas för att driva klimatomställning

Kompetenser och färdigheter

Vi välkomnar alla sökande och är övertygade om att mångfald och alla individers styrkor behövs för att bygga ett hållbart samhälle. Därför arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess, där matchningen baseras på följande kvalifikationer och personliga egenskaper:

  • Pågående akademisk utbildning med inriktning miljö/klimat/hållbarhet
  • Stort intresse för miljö- och klimatfrågor, som återspeglas inom dina studier eller övriga erfarenheter
  • I rollen är det viktigt med samverkan och du behöver god samarbetsförmåga samt lyhördhet för att fånga upp alla behov och perspektiv.Dessutom är det viktigt att du har god förmåga att arbeta självständigt och med god struktur på ditt eget arbete och planering.

Dessutom är det meriterande med:

  • God förståelse för förändringsprocesser och målstyrning
  • Tidigare erfarenhet av kommunikationsarbete, så som att skriva intresseväckande texter, jobba med informationskampanjer etc.

Villkor

Praktikperiod: Hösten 2024 10 veckor (15 hp) under andra perioden.
Placering: Samhällsbyggnadsförvaltningen på Trollhättans stad. Möjlighet att göra del av arbetet på distans.
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och ska genomföras inom ramen för dina studier.

Ansök nu!

Tillsätts löpande via: https://www.formpl.us/form/6030251177410560
Eftersom vi rekryterar kompetensbaserat tar vi inte emot några personliga brev, istället har vi valt specifika frågor för uppdraget. Alla ansökningar tas emot genom formuläret där du också kan ladda upp CV/LinkedIn-profil.

Fakta:

Om Trollhättans Stad
Trollhättan är en stolt och innovativ stad med plats för framtiden – en viktig del av detta är att uppnå ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål. Trollhättans Stad har omkring 4 700 anställda i en stor variation av roller och alla jobbar för att Trollhättans invånare att leva ett bra liv. Just nu pågår arbete med att ta fram en övergripande färdplan för hela stadens klimatomställning – och du kan få medverka som praktikant på Samhällsbyggnadsförvaltningen!

Samhällsbyggnadsförvaltningen är på olika sätt en viktig del av den strategiska samhällsplaneringen i kommunen och arbetar bland annat med att planera nya områden, bostäder, hantera bygglov, kartor, mätning, lantmäteriförrättningar och att utveckla och ta hand om stadens gator, torg, lekplatser och parker. Dessutom arbetar de för att minska negativ påverkan på människors hälsa och på naturen genom förebyggande insatser och löpande kontroller. Förvaltningen antog 2023 ambitiösa klimatmål om att bidra till en klimatneutral samhällsbyggnadssektor 2030, med delmålet om en klimatneutral samhällsbyggnadsförvaltning. Nu fokuserar de på att öka takten.