Utlysningar

SVPH erbjuder Praktikplatser inom Trädgård, skötsel och anläggning

Publicerad: 17 mars 2024

Vi söker praktikanter för sommarsäsongen 2024.

Ansökan senast: 2024-05-01

SVPH - Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux - grundades redan 1862 och drivs idag som en stiftelse utan vinstsyfte. Från början var idén att erbjuda rum, mat och gemenskap för ensamma kvinnor. Mycket av det som styrde verksamheten då finns kvar än idag. Allt vi gör genomsyras av ett stort engagemang. Vårt engagemang styrs av trygghet, glädje och omtanke.

Idag har SVPH tre fastigheter, tre i Bromma/ Nockebyhov och en mindre i Fredhäll. Senior Boendet erbjuder ett stort utbud av aktiviteter och service till hyresgästerna. En attraktiv utemiljö är därför viktig och den ska vara inbjudande. Utemiljön är varierad och vidsträckt. Det finns kuperade delar av parkliknande natur och gräsyta. Andra delar är anlagda med mer trädgårdskaraktär och har både perenner och buskar. Delvis är trädgårdarna i ett utvecklingsskede där det kommer att bli en del markarbete och nyplantering under säsongen.

Vi arbetar framåt och funderar mycket på det cirkulära arbetet. Det vi bland annat ser över är hur vi ska få en ökad biologisk mångfald, ta vara på regnvatten och få igång fungerande kompostering.

Byggnaderna och utemiljön uppfördes under 70-talet och utemiljön är i behov att uppdateras för att göra den mer tillgänglig och inbjudande. Utemiljögruppen på SVPH arbetar med skötsel av utemiljön, där ingår allt från att klippa gräs, rensa ogräs och allmän skötsel till omplantering och föryngring av redan olika växtmaterial som finns inom våra områden.

Parallellt med det dagliga arbetet kommer det pågå mindre odlingsrelaterade projekt. Arbetet är fysiskt och bitvis tungt. I den dagliga skötseln ingår även att se till att framkomlighet erhålls och att det är rent och snyggt längs de gångvägar och entréer vi har. Vi sköter även om och byter vid behov växter inomhus i alla fastigheter och tillser att restaurangerna har snittblommor på borden. Vi har ambitionen att under säsong odla delar av de snittblommor som används.

Ansökan

Ansökan görs via mail till: personal@svph.se märk din ansökan med ”praktikplats 2024”.
Inkludera följande uppgifter i din ansökan:

  • namn
  • personnummer
  • foto
  • utbildning o övrig erfarenhet som kan vara trevligt att veta om.

Uppgift inför ansökan: Vi vill också du beskriver hur du ser framtidens trädgård med 10 ord,

Fakta:

SVPH - Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux - grundades redan 1862 och drivs idag som en stiftelse utan vinstsyfte. Från början var idén att erbjuda rum, mat och gemenskap för ensamma kvinnor. Mycket av det som styrde verksamheten då finns kvar än idag. Allt vi gör genomsyras av ett stort engagemang. Vårt engagemang styrs av trygghet, glädje och omtanke. Idag har SVPH tre fastigheter, tre i Bromma/ Nockebyhov och en mindre i Fredhäll. Senior Boendet erbjuder ett stort utbud av aktiviteter och service till hyresgästerna. En attraktiv utemiljö är därför viktig och den ska vara inbjudande. Läs mer på SVPH.se Kontakta Peter Eclund chef för utemiljö för frågor


Kontaktinformation

Peter Eclund chef för utemiljö och gemensamma ytor, peter.eclund@svph.se, tel.070-4180031