Utlysningar

Lathund för att gynna biologisk mångfald i innergårdar, skolgårdar och rastplatser

Publicerad: 26 januari 2024

Vi på Kumla kommun letar efter en student för att ta fram en praktisk lathund eller mall som företag och kommunen kan följa vid bebyggelse/restaurering av grönytor likt innergårdar, rastplatser och skolgårdar med flera.

Ansökan senast: 2024-04-01

Ett projekt för att ta fram en lathund för att gynna biologisk mångfald vid grönytor kopplade till bostäder och skolor.

Detta skulle då behöva inkludera sätt att gynna den biologiska mångfalden/sätt att undvika att missgynna den. Exempel är hur man sköter om området, vilka växter man skulle använda/undvika samt sätt att inkludera information och naturvärden likt död ved etc på ett estetiskt tilltalande sätt för boende/brukare etc.

Ansökan

Ansökan sker till Kumla kommuns naturvårdshandläggare.

Fakta:

Kumla kommun är en liten kommun i Närke med stora ambitioner om att bli en grön och blomstrande kommun med ett rikt djurliv och en levande natur.