Utlysningar

Masteruppsats, kandidat eller praktik om ekonomiska förutsättningar för Slakt på gård för ökad resurseffektivitet

Publicerad: 01 juli 2024

Vi söker en eller två studenter som är intresserad av att göra en uppsats eller praktik om de ekonomiska förutsättningarna för att fler nötkreatur ska kunna gå vidare i livsmedelskedjan genom så kallad Slakt på jordbruksanläggning. Detta är planerad slakt där djuren avlivas på gården och därefter transporteras för uppslaktning på slakteri. Regelverket är relativt nytt och nyligen blev det första slakteriet i Sverige godkänt för att genomföra sådan slakt.

Ansökan senast: 2024-10-31

Om fler djur kan tas tillvara som livsmedel istället för att bli kadaver kan det ha positiva effekter på producenternas lönsamhet och bidra till en ökad livsmedelsförsörjning. Det skulle också minska klimatpåverkan från produktionen. Efter flera studier vet vi att nötköttsförluster sticker ut med högst klimatpåverkan och ekonomiskt bortfall.

Vi vill undersöka om det finns ekonomiska incitament/möjliga affärsmodeller för sådan slakt. Uppsatsen/praktikens upplägg kommer att tas fram tillsammans med en handledare på Jordbruksverket. Vi tänker att det kan röra att räkna på de olika momenten, kontroller, intervjuer av aktörer och marknad.

Ansökan

Mejla eller ring Karin Lindow samt skicka: en beskrivning av dig, bakgrund, studier, erfarenhet. Vi söker i första hand efter en ekonom.
Kontaktuppgifter till Karin Lindow finns nedan. 

Fakta:

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Uppsatsen är en insats inom Jordbruksverket arbete med matsvinn och ökad resurseffektivitet som sker inom ramen för regeringsuppdrag för minskat matsvinn. Regeringsuppdraget är en del av den svenska livsmedelsstrategin.