Utlysningar

Examensarbete: Betydelse av pollinering för jordgubbar

Publicerad: 22 mars 2024

Blomsterremsor kan sås in för att öka pollineringen av olika grödor. Vi söker en student som är intresserad av att undersöka reproduktionsframgången hos jordgubbar beroende på hur de blivit pollinerade och om det finns en blomsterremsa i närheten. Arbetet kommer att genomföras i Skåne där vi förra året sådde in perenna blomsterremsor i jordgubbsfält samt ske i samarbete med våra egna undersökningar i fälten.

Ansökan senast: 2024-04-30

I ett pågående projekt vid institutionen för ekologi i Uppsala undersöks effekten av insådd av blomsterremsor för pollinering i jordgubbsodlingar. Vi söker en student som är intresserad av att undersöka reproduktionsframgången hos jordgubbar beroende på hur de blivit pollinerade och om det finns en blomsterremsa i närheten.

Jordgubbsplantor nära en blomsterremsa eller ett kontrollområde med spontan vegetation kommer att tilldelas tre olika behandlingar; öppen pollinerad kontroll, pollineringsexkludering (dvs en påse sätts om plantan för att förhindra att insekter når blommorna) eller extra handpollinering.

Reproduktionsframgången kommer att bedömas för varje jordgubbsplanta genom att räkna antalet frukter jämfört med antalet blommor, räkna antalet deformationer på varje jordgubbe samt väga varje jordgubbe. Genom att jämföra reproduktionsframgången hos plantor från de olika behandlingarna fås en uppskattning av bidraget från insektspollinering och pollineringsunderskottet som jordgubbarna kan utsättas för i fält.

Villkor

Den praktiska delen av arbetet bör genomföras under sommaren 2024, men efterföljande analyser och skrivande av rapport kan med fördel genomföras under hösten 2024.

Välkommen att höra av dig om du tycker detta låter intressant!

Skicka ett email och beskriv ditt intresse samt tidigare relevanta erfarenheter.