Utlysningar

Gör praktik inom näringspolitik hos KRAV

Publicerad: 18 september 2023

Vill du ha en praktikplats som ger dig insyn i arbetet med hållbara livsmedel och samtidigt ha möjlighet att påverka lagstiftningen runt dessa? Då är praktiken inom näringspolitik hos KRAV rätt för dig! Som praktikant på KRAV får du arbeta med politisk påverkan inom lagstiftning på EU-, nationell och lokal nivå tillsammans med ansvarig för näringspolitiken och kollegor. Som praktikant inom näringspolitik kommer du att lära dig mer om livsmedelssektorn och lantbruksperspektivet samtidigt som du är en del av ett viktigt arbete för en mer hållbar värld.

Ansökan senast: 2023-10-08

Vad får jag göra och lära mig under praktiken?

KRAV har lång erfarenhet av att ha praktikanter. Arbetsuppgifterna är helt integrerade i den faktiska verksamheten och kan omfatta såväl enskilt arbete som arbete med kollegor. Som praktikant kommer du tillsammans med den näringspolitiskt ansvarige på KRAV och med andra kollegor följa, analysera och lägga upp det politiska påverkansarbetet inom viktiga lagstiftningsområden för KRAV. Det gäller lagstiftning på EU-, nationell och på lokal nivå. Exempel på viktiga lagstiftningsområden är EU:s gröna giv med Jord till bord-strategin och ramverket för en hållbara livsmedelssystem (Sustainable Food Systems). De innefattar lagstiftningsområden som Green Claims eller Miljöpåståenden, mål för den ekologiska arealen jordbruksmark i EU, minskad användning av bekämpningsmedel, djurskyddslagstiftning. På nationell nivå kommer bland annat en ny livsmedelsstrategi och beredskap inom livsmedelsproduktionen att vara viktiga. Lokalt och nationellt så arbetar vi också för att främja och öka inköp av KRAV-märkta produkter i den offentliga upphandlingen.

Du kommer bland annat att lära dig mer om:

  • Centrala politikområden inom livsmedelsproduktion.
  • Hur politiska processer fungerar på EU-nivå och nationell nivå.
  • Hur verksamheter arbetar för att förbättra eller mildra politiska förslag som förbättrar eller försvårar verksamhetens eller branschens utveckling.

Kompetenser och färdigheter

Vi arbetar med inkluderande rekrytering och är övertygande om att alla individers styrkor behövs för att bygga ett hållbart samhälle. Du är alltid välkommen med din ansökan och kompetenserna vi söker för just denna roll är:

  • Studenter på universitets-/högskolenivå i något av områdena statsvetenskap, agronomutbildning, national- eller företagsekonomi i slutet av sin utbildning.
  • Ett stort intresse för samhällsfrågor och näringspolitiska villkor.
  • Kännedom om hur svensk lagstiftning och EU-lagstiftning utformas i stora drag.
  • Goda kunskaper i svenska och engelska samt ha lätt att uttrycka dig i tal och skrift.
  • För rollen tror vi också att det är viktigt att du är nyfiken, analytisk och relationsskapande.

Villkor

Praktikperiod: Våren 2024, 10 veckor (15hp)/ 20 veckor (30hp) i första/andra perioden
Placering: S:t Olofsgatan 11 i Uppsala. Delar av arbetet kan genomföras på distans.
Handledning: Arbetsuppgifterna under praktiken kommer att handledas av KRAVs näringspolitiskt ansvarige, Jonas Carlberg. Han har lång erfarenhet av näringspolitiskt arbete och av att leda människor. Ersättning: Praktikplatsen är obetald och bör genomföras inom ramen för dina studier.

Vi ser fram emot att lära känna dig bättre!

Eftersom vi rekryterar kompetensbaserat tar vi inte emot några personliga brev, istället har vi valt specifika frågor för uppdraget. Alla ansökningar tas emot genom formuläret där du också kan ladda upp CV/LinkedIn-profil. Ansök här: https://sustainergies.se/annons/gor-praktik-inom-politisk-paverkan-hos-krav/

Fakta:

KRAV-märket är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. Märkningen har funnits sedan 1985 och har blivit en självklar symbol för hållbarhet, biologisk mångfald och djuromsorg. Reglerna för märkningen utvecklas av KRAV, en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, engagerade representanter från livsmedelsbranschen. KRAV-certifieringen utgår ifrån EU:s lagstiftning om ekologisk produktion. Härutöver har KRAV strängare regler inom biologiskt mångfald, djurvälfärd, klimat och socialt ansvar. KRAV är en tredjepartscertifiering vilket innebär att KRAV-anslutna företag kontrolleras av oberoende certifieringsföretag.