Utlysningar

Stipendium för bästa uppsats i teknik

Publicerad: 16 oktober 2023

Jordbrukstekniska Föreningen (JTF) inrättade i samband sitt årsmöte 2019 ett årligt stipendium som tilldelas en examensuppsats i teknik/teknologi på magister eller masternivå.

Ansökan senast: 2024-01-31
Finansiär: Jordbrukstekniska Föreningen

Jordbrukstekniska Föreningen (JTF) inrättade i samband sitt årsmöte 2019 ett årligt stipendium som tilldelas en examensuppsats i teknik/teknologi på magister/-masternivå. Idén bakom inrättandet var och är att uppmärksamma och sätta tydligare fokus på teknologiska faktorer av relevans för lantbruk, livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri. Särskild vikt läggs vid uppsatser som behandlar applikationer med betydande potential för tillämpning inom svenskt lantbruk inom såväl växt- som animalieproduktion. Ett nominerat arbete behöver således inte explicit handla om teknologiska frågor som berör livsmedelskedjan, men däremot ha påvisad relevans för de företag som verkar inom sektorn i såväl primärledet som efterföljande led av kedjan.

Uppsatsen ska vara godkänd under kalenderåret 2023.
Nomineringstiden är till och med 2024-01-31.
Beloppet är 30 000 kr.

Mer information om stipendiet hittar du här: https://jordbrukstekniskaforeningen.se/stipendium-for-basta-uppsats-i-teknik/

Ansökan

Sänd in din ansökan till sekreterare@jordbrukstekniskaforeningen.se

Fakta:

Jordbrukstekniska föreningen är en ideell förening för dig som är intresserad av modern teknik i jordbruket och gärna vill bredda ditt nätverk med företagsamma och engagerade kollegor i branschen.