Utlysningar

SLU Umeå och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris för hållbara innovationer, för SLU-studenter vid campus Umeå

Publicerad: 17 maj 2023

Studerar du på SLU:s Campus Umeå och har en idé om en ny produkt, tjänst eller metod som kan bidra till en hållbar utveckling? Då är du välkommen att söka innovationspriset på 50.000 kronor.

Ansökan senast: 2023-09-06
Finansiär: Sparbanksstiftelsen Norrland

Genom att tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrland skapa ett Innovationspris vill SLU bidra till en innovationsfrämjande kultur som möjliggör att mer av universitetets samlade kunskap förvandlas till nyttiggörande innovationer i samhället.

Den gröna näringen står inför en av sina största utmaningar någonsin. Det krävs stora förändringar och utveckling inom inte minst skogs- och jordbruk. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå är världsledande inom skog och forskningen kring livsmedelsproduktion för norrländska förhållanden. Vi tror att många av de lösningar som behövs för att uppnå FN:s globala mål finns vid SLU i Umeå. Därför ges priset till en idé med potential att förändra den gröna näringen. Idéer som ännu inte utvecklats till en kommersiell produkt eller tjänst välkomnas att söka Innovationspriset. Idéernas natur kan ta många former och alla välkomnas oavsett om de är produkt, tjänst, metod eller något annat som i dagsläget inte är känt.

Prissumman är ett personligt stipendium på 50 000 kr som delas ut av Sparbanksstiftelsen Norrland till den forskare, anställda eller student som enligt juryn inkommit med den bästa idén och är normalt inte skattepliktigt. Mottagaren ansvarar dock för att detta klargörs med skatteverket.

Ansökan

Ansökan lämnas in via länken: https://www.venturecup.se/slu/ Där finns också regler och kriterier att ladda ner som PDF-filer. Bidraget kan lämnas på antingen svenska eller engelska. Bidraget får inte överstiga:

  • Max 1000 ord
  • Max 3 bilder
  • Max 60 sek film

Fakta:

SLU har en nyckelroll i att driva den gröna näringen mot mer hållbara nivåer genom nya innovationer på olika plan. SLU är mycket aktivt i denna frågeställning och levererar kontinuerligt nya rön från forskningen som bidrar till en hållbarare näring. Innovationspriset är helt i linje med Sparbanksstiftelsen Norrlands hållbarhetsarbete att bidra till att förstärka innovationskulturen i norra Sverige och på så sätt accelerera den hållbar utvecklingen inom jord och skog, säger Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland, som tillsammans med SLU instiftat priset. SLU Holding som tillsammans med SLU arbetar för att idéer från universitetet utvecklas till innovationer som gör skillnad i samhället, hjälper SLU och Sparbanksstiftelsen Norrland att administrera priset. https://www.slu.se/ https://news.cision.com/se/sparbanksstiftelsen-norrland https://www.sluholding.se/


Kontaktinformation

Maria Klintenäs Senior Innovation & Business Advisor, SLU Holding Maria.Klintenas@slu.se