Utlysningar

Praktikplats på Hushållningssällskapet västra

Publicerad: 05 november 2023

Studerar du inom de gröna näringarna? Du som har en eller några terminer kvar att studera har nu möjlighet att göra din yrkespraktik hos oss på Hushållningssällskapet Västra. Vi erbjuder praktikplats inom vår avdelning för Landsbygdsutveckling och Trädgård.

Ansökan senast: 2024-02-28

Som praktikant hos Hushållningssällskapet får du möjlighet att arbeta med egna uppgifter eller projekt under handledning. Vi anpassar praktikperioden efter dina förutsättningar, du kan vara hos oss under en sammanhängande period eller någon dag i veckan. Vi ser praktiken som ett ömsesidigt utbyte där vi får lära känna dig och får en inblick i din utbildning samtidigt som du får kunskap om Hushållningssällskapets verksamhet och de spännande uppdrag vi arbetar med.

Ansökan

Kontakta oss via mail eller telefon för mer information och frågor. Du är också välkommen att skicka in ditt CV med personligt brev, så kontaktar vi dig.

Fakta:

Hushållningssällskapen är rikstäckande, regionalt baserade och fristående medlemsbaserade kunskapsorganisationer som bildades i slutet av 1700- och början av 1800-talet. Hushållningssällskapet är den äldsta och mest erfarna rådgivarorganisationen i Sverige och grundades redan 1791. Hushållningssällskapen har genom åren verkat för att utveckla och stimulera företagandet på landsbygden och främja en god livsmiljö i staden och på landet. Arbetssättet är och har alltid varit, att överföra kunskap till berörda målgrupper. Det finns 15 Hushållningssällskap i landet och antalet medarbetare är ca 700, av dessa är ca 400 rådgivare och konsulter som arbetar inom verksamhetsområdena Lantbruk, Landsbygd, Mat och Miljö. Hushållningssällskapen har tillsammans ca 50 000 medlemmar. Hushållningssällskapet Västra är en kunskapsorganisation vars ändamål är främja landsbygdens näringar genom att utveckla och sälja tillämpbar kunskap till privata och offentliga organisationer för att öka landsbygdsföretagens konkurrenskraft och konsumenternas kunskaper om mat. Vi arbetar också med en aktiv FoU verksamhet. I organisationen finns cirka 65 medarbetare som arbetar inom kunskapsområdena Lantbruk, Landsbygd, och Mat. Vårt arbetsområde omfattar 55 kommuner i Värmlands län samt Västra Götalands län exklusive Sjuhärad. De viktigaste målgrupperna är lantbruksföretagare, landsbygdsföretagare och livsmedelskonsumenter.