Utlysningar

Examensarbete "Livcykelanalys av urin återvinning i bostadsområde: Utvärdering av hållbar behandling, platser och utforming"

Publicerad: 16 november 2023
Bilden visar ett högt hus  med tre olika scenario för urinbehandling. Den första med separativa toaletter, den andra med urinbehandlling i källaren och den tredje med urinbehandling i en extern verkstad.

Vi letar efter en motiverad student med kunskap om LCA och dataanalys med stort intresse för hållbarhet och miljökonsekvensbeskrivning.

Ansökan senast: 2023-12-31 23:45