Utlysningar

Likvidums årliga stipendium 2022

Publicerad: 20 januari 2023

Likvidums ekonomistipendium delas ut årligen till en student som med sin uppsats bidrar med nya kunskaper, infallsvinklar och insikter inom privatekonomi. Prissumman är 5000 kr. Nytt för i år: stipendium för utlandsstudier, prissumma 5000 kr.

Ansökan senast: 2023-12-15
Finansiär: Likvidum AB

Ekonomistipendium

Studenter som ska skriva eller skriver en kandidat- eller masteruppsats inom ekonomi, lån, sparande, finansiella marknader, tillgångsslag och närliggande ämnen, kan ansöka om vårt stipendium för att finansiera sitt forskningsarbete. Stipendiet är värt 5000 kr och delas ut en gång per år.

Ansökan Ekonomistipendium

Skicka din ansökan till stipendium@likvidum.se.
Sista ansökningsdag för att ansöka är 15 december 2023.

I din ansökan behöver du bifoga följande uppgifter:

  • En sammanfattning av vad uppsatsen ska behandla. Texten ska inkludera problembeskrivning, diskussion, tillvägagångssätt samt vilka resurser som behövs och hur de kommer användas. Ca 500-1000 ord. 
  • Du ska också motivera varför just du behöver och förtjänar stipendiet. T. ex. varför just ditt ämne är angeläget, hur det kan bidra till mer kunskap i framtiden, vad du planerar att använda stipendiet till och hur det kan underlätta arbetet med uppsatsen.
  • Bevis av studier på högskola eller universitet.
  • Personnummer, kontaktuppgifter, utbildning och skola.

Stipendium för utlandsstudier

Ansökan är öppen för alla studenter som har eller ska studera utomlands!

Ansökan - stipendium för utlandsstudier

Skicka din ansökan till stipendium@likvidum.se
Sista ansökningsdag är 15 december 2023.

Krav:

  • Att studierna är på heltid.
  • Aktivt studerande.
  • Folkbokförd i Sverige.

I din ansökan behöver du bifoga följande uppgifter:

Presentera dig själv och motivera varför du är en perfekt kandidat för Likvidums stipendium. Berätta även kort om varför du valde att studera utomlands.

  • Bevis av studier på högskola eller universitet.
  • Personnummer, kontaktuppgifter, utbildning och skola.

Fakta:

Likvidum är en aktör på den svenska finansmarknaden. Vi hjälper våra kunder jämföra lån och långivare, så att de kan hitta det billigaste alternativet utifrån sina förutsättningar. Sedan starten 2015 har vi hjälpt fler än 100 000 svenskar att låna billigare.