Utlysningar

Examensarbete: Nötköttsförluster på gård – finns det en koppling till köttpris och mjölkpris?

Publicerad: 16 november 2023
En figur som visar relativt förluster i olika raser av nöttkött

Nötköttsförlusterna i Sverige har legat relativt konstant sedan 2002, men med några toppar och dalar (se figur). Förändringarna upp eller ner har skett samtidigt för mjölkraser och köttraser/korsningar, och frågan är därför om det finns en yttre faktor som styr detta. Kan det vara avräkningspriset för kött eller mjölk som styr hur mycket en djurägare satsar på att undvika förluster av djur?

Ansökan senast: 2023-12-31

Om projektet:

Detta examensarbete erbjuder en möjlighet att förstå orsaker bakom förluster av djur på svenska gårdar, och är knutet till ett större forskningsprojekt som undersöker förluster av nötkött inom primärproduktionen i Sverige (https://www.slu.se/forlust_notkott). I det större projektet ingår forskare inom matsvinn, nötkreatursskötsel och djurvälfärd liksom representanter från rådgivningen och branschen, som studenten gärna får samarbeta med. Metodmässigt kommer data över relativa förluster för åren 2002-2021 att samköras med data över avräkningspriser för kött och mjölk, där köttpriserna är uppdelade på exempelvis ungnöt, mellankalv och kor. Även andra ekonomiska faktorer som kan ha betydelse för förluster av djur kan vägas in, så som Klövpengen, kostnader för destruktion av djur och Nötkreatursstödet.

Vem är du?

Vi letar efter en student med kunskap om nötköttsproduktion och/eller marknaden för jordbruksprodukter, som har möjlighet att göra examensarbete senast vt 2024.

Arbetet kan läggas upp för att passa både på kandidatnivå eller masternivå. 

Låter detta intressant eller vill du veta mer?

Hör gärna av dig till oss (Kontaktruta nedan). Välkommen med din ansökan!