Utlysningar

Examensarbete: Flytt av ringlav Evernia divaricata i Högbergsmossens naturreservat, Uppland

Publicerad: 30 maj 2023

I Högbergsmossens naturreservat, vid sjön Vällen i östra Uppland, finns en av länets rikaste lokaler av den hotade ringlaven (Evernia divaricata; bedömd som Sårbar på rödlistan). Vid ett besök under sommaren 2022 noterades att 90-95 % av granarna som ringlaven växer på är döda till följd av omfattande granbarkborreangrepp. Bedömningen är att ringlavspopulationen kommer minska kraftigt eller i värsta fall försvinna när de döda granarna faller. Att flytta lavbålar till levande träd (gran, möjligen ek) eller enbuskar inom samma område, eller att förstärka de mindre förekomster som finns inom andra delar av reservatet skulle kunna vara en lösning för att rädda populationen. En sådan flytt måste dock förberedas och följas upp noggrant. Ringlavsflytten lämpar sig för att utföras som ett kandidatarbete.

Ansökan senast: 2024-04-01

Examensarbetet genomförs i samarbete med Upplandsstiftelsen, och kulle kunna innefatta följande delmoment:

  • Kort genomgång av befintlig litteratur och tidigare utförda transplantationsexperiment
  • Undersökning av vilka lokaler och träd som laven kan flyttas till
  • Undersökning av möjliga fästmetoder, placering av bålar och antal bålar
  • Uppsättning av enkel metodik som ska vara möjlig att följa upp (för Upplandsstiftelsen eller för kommande examensarbeten)
  • Utförande av ringlavsflytt
  • Rapportering

Du som genomför examensarbetet bör:

  • Ha körkort
  • Vara intresserad av och ha viss kunskap om naturvårds- och skogsekologi och praktiskt naturvårdsarbete
  • Vara strukturerad och kunna ta ansvar för genomförandet av ett viktigt transplantationsprojekt samt kunna genomföra vissa delar av fältarbetet på egen hand.

Projektet bör genomföras under hösten 2023 eller våren 2024. Låter det spännande? Tveka inte att ta kontakt med oss!

Är du intresserad?

Kontakta oss:
Handledare på SLU: Erik Öckinger 018-672303, erik.ockinger@slu.se
Kontaktperson Upplandsstiftelsen: Cajsa Björkén, 076-8156510, cajsa.bjorken@upplandsstiftelsen.se

Fakta:

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola. Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Vi är organisatoriskt en ideell förening med Region Uppsala och alla länets kommuner som våra medlemmar.