Sändlistor

Senast ändrad: 11 februari 2022

Vill du mejla till andra studenter på en viss årskurs eller på ett visst program? Här hittar du sändlistorna.

Klicka här för att komma till sändlistorna

Listornas innehåll administreras av programstudierektorer, utbildningsregistrerare, katalogansvariga samt IT-stöd.

Har du tekniska frågor om sändlistorna, vänligen kontakta IT-stod@slu.se.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se