TimeEdit

Senast ändrad: 02 december 2022

TimeEdit är SLU:s system för bl.a. schemavisning och grupprumsbokning. Här kan du logga in i TimeEdit samt få mer information om systemet.