Informationsmöten för möjligheter till utbytesstudier

Senast ändrad: 06 november 2017

Välkommen till våra informationsmöten i Alnarp, Ultuna och Umeå om möjligheter till utbytesstudier med SLU! Under dessa möten kommer vi från SLUs mobilitetsgrupp att berätta hur processen från att ansöka till att åka på utbytesstudier går till. Du kommer ha möjlighet att ställa alla tänkbara frågor under dessa tillfällen.

Alnarp
 • 27 september medverkar mobilitetsgruppen vid kursvalsinfo för LARK/LAM. 13.00 i Myllan (Agricum)
 • 4 oktober håller mobilitetsgruppen informationsmöte för alla studenter. 13.00-15.00 i Skörden (Agricum). Vi bjuder på fika.
 • 25 oktober håller mobilitetsgruppen informationsmöte för alla studenter. 13.00-15.00 i Sal 107 Alnarpsgården. Vi bjuder på fika.
Umeå
 • 1 november håller mobilitesgruppen informationsmöte för alla studenter. 13.00-15.00, Lokalen Rönnen. Vi bjuder på fika.
Ultuna
 • 4 oktober medverkar mobilitetsgruppen vid kursvalsinfo. 13.00-15.00.
 • 4 oktober medverkar mobilitetsgruppen vid programinfo för veterinär. 13.00-14.00.
 • 5 oktober medverkar mobilitetsgruppen vid programinfo för Bio och miljö. 12.00.
 • 25 oktober håller mobilitetsgruppen informationsmöte för alla studenter. 13.00-15.00. Sal V, Ulls hus.
 • 1 november håller mobilitetsgruppen informationsmöte för alla studenter på engelska. 13.00-15.00. Sal H, undervisningshuset.
 • 8 november håller mobilitetsgruppen informationsmöte för alla studenter 13.00-15.00 i sal S, Ulls hus
 • 22 november håller mobilitetsgruppen informationsmöte för alla studenter. 13.00-15.00. Sal S, Ulls hus.
 • 15 november finns SLU:s mobility team på plats på ULS Näringslivsdag. 10-15
Sidansvarig: utb-webb@slu.se