Praktisk information om vad du bör göra före och efter din fältstudie

Senast ändrad: 28 januari 2021

Du bokar själv resa, ordnar vaccinationer och visum. I förekommande fall, t.ex. vid kronisk sjukdom eller andra hälsoskäl som kan påverkas av en utlandsvistelse, bör du även genomgå en hälsoundersökning för att klarlägga att inga hinder föreligger.

Säkerhet och försäkringar

Du har ett eget ansvar att inför din fältvistelse hålla dig informerad om Utrikesdepartementets reserekommendationer beträffande resmålet, det land och/eller den region där du ska vistas. Väl i värdlandet är du själv ansvarig för din säkerhet genom dina reseförsäkringar. Utrikesdepartementets reserekommendationer måste följas, läs mer på UD:s hemsida.

Du som beviljats MFS-stipendium är försäkrad i Kammarkollegiets försäkring Student UT. Om du stannar kvar på egen hand eller reser till annat land tecknar du en egen försäkring. För att omfattas av Student UT försäkringen måste du fylla i ett försäkringsavtal som är ett trepartsavtal mellan dig, din Svenska handledare och din kontaktperson i fältet. Detta gäller bara interna SLU studenter, externa studenter behöver inte fylla i försäkringsavtalet. Du får mer information om försäkringsavtalet när du blir tilldelad stipendiet.

Förberedelsekurs inför fältstudien

Innan avresan är det obligatoriskt att delta i en förberedelsekurs som rör bland annat utvecklingssamarbete, säkerhetsinformation, kulturmötesfrågor och hälsofrågor i utvecklingsländer. Du får mer information om kursen i samband med att du blir beviljad ett MFS stipendium.

Handledare i Sverige och kontaktperson i värdlandet

MFS-studien förutsätter medverkan av såväl handledare på SLU som kontaktperson i värdlandet. Den svenska handledaren är huvudansvarig för projektet medan den lokala kontaktpersonen hjälper till på plats. Handledarfrågan ska vara löst vid ansökan och intyg resp välkomstbrev/mejl från respektive handledare och kontaktperson ska laddas upp i ansökan.

Den svenska handledaren har ansvar för att du är väl insatt i den metod du ska använda och att du har kunskap om fältmetodik generellt samt att stödja och försöka underlätta dina kontakter med kontaktpersonen och myndigheter i värdlandet. För att få en handledare på universitetet, kontaktar du din kurs/program. Den akademiska handledaren på SLU har samma ansvar som för övriga examensarbeten på likvärdig nivå.

Kontaktpersonen i värdlandet ska hjälpa studenten med praktiska arrangemang, som att hitta personer att intervjua, tipsa om boende, transporter och informera om säkerhet. Kontaktpersonen i fält behöver inte vara en person med akademisk koppling i värdlandet.

Kontaktpersonen ska enligt riktlinjer för MFS få ersättning av studenten för mindre utgifter i samband med sådan hjälp. Det kan till exempel vara för lokala resor, ersättning för material etc. Utöver detta får kontaktpersonen ingen separat ersättning från MFS-programmet. Det är bra om studenten och kontaktpersonen tydligt överenskommer om kostnader och ersättningar som skall utgå så att dessa kan tas med i studentens budget.

Efter hemkomst

Hemkomstsamtal med MFS handläggare

När du har kommit hem ska du träffa MFS-handläggaren, antingen på ett fysiskt möte eller via Skype/Zoom eller telefon. Vid mötet pratar vi om din tid i värdlandet, din upplevelse med MFS-programmet och hur det kan förbättras i framtiden. Boka en tid med MFS-handläggaren via mobility@slu.se.

MFS-uppsats

Uppsatsen ska skrivas på engelska, eller eventuellt på värdlandets officiella språk om det godkänts av din institution. Den ska bedömas i enlighet med de kriterier som gäller vid respektive institution för uppsats/examensarbete.

Uppsatsen ska vara godkänd av examinator om möjligt senast sex månader efter hemkomst till Sverige. 

Reseberättelser

Du som utfört en MFS ska skriva en kort reseberättelse om dina erfarenheter och ladda upp den i studentportalen (’Min MFS’). Ladda även gärna upp några bilder från din fältstudie. Möjligheten att ladda upp bilder finns i samband med att du laddar upp din reseberättelse. Reseberättelser publiceras på studentwebben under ”Inspiration för MFS”

Enkät om deltagande i MFS-programmet

Det är obligatoriskt att fylla i en enkät om din erfarenhet med MFS-programmet vid din hemkomst. Länken till enkäten hittas i 'Min MFS' portalen.

Informationsspridning

Efter avslutad MFS-studie bör du ta tillvara varje tillfälle att informera om det Sida- finansierade MFS-programmet samt om din MFS-studie och resultatet av den både inom universitet/högskola och i fackpress/massmedia. Du kan presentera din MFS-studie för studenter som går året efter dig, skriva en artikel i kårtidningen, göra en poster med bild och text etc.

Uppladdning (inlämning) av resedokument

Du laddar upp i 'Min MFS' kvitton på förbrukade resehandlingar, antingen boardingkort eller sidan i ditt pass med stämpeln när du anlände i värdlandet och när du kom hem till Sverige (alla resedokument samlas i en PDF-fil). 

Sida alumni

Sida alumni är ett utbildningsprogram vilket du som genomfört en MFS kan söka till. Om du blir rekryterad är ditt uppdrag att genomföra 15 föreläsningar/ kommunikationsinsatser på skolor, förvaltningar, myndigheter, organisationer eller företag.

Ditt uppdrag är att föreläsa om dina erfarenheter från din fältstudie samt om hur svenskt utvecklingssamarbete kan bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.

I Sida Alumni-programmet ingår att du får:

  • Utbildning i bistånds- och globala utvecklingsfrågor anpassad efter uppdraget.
  • Utbildning i kommunikation anpassad efter uppdraget.
  • Ett uppdrag att under jan-dec genomföra minst 15 informationsinsatser.
  • Ett Sida  Alumni-intyg efter att insatsperioden är över.
  • En ersättning för hela insatsperioden på 10 000 kr.
  • Värdefull erfarenhet och möjligheten att skapa sig ett större kontaktnät

Läs mer och ansök om deltagande i programmet: http://sidaalumni.se/bli-alumn/


Kontaktinformation

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se