Är du villkorligt antagen?

Senast ändrad: 07 juni 2017

Är du villkorligt antagen? Om du har blivit antagen med villkor till ett masterprogram vid SLU innebär det att du måste visa upp ditt examensbevis med tillhörande betygsutdrag för att kunna påbörja dina studier vid SLU.

Behörighetskravet på en uttagen examen på minst 180 hp måste vara uppfyllt för att du som student ska kunna bli registrerad på programmet och därmed behålla din plats.

Du måste visa upp din examen senast 11 september 2017 klockan 16.00.

Om du har läst vid ett svenskt lärosäte

Om du har läst vid ett svenskt lärosäte, och har fått hem ditt examensbevis, kan du kontakta oss via antagning@slu.se och meddela att din examen är klar. Vi kan då kontrollera detta i våra system.

Är du inte klar med din examen så godkänner vi också intyg från examenshandläggare vid ditt lärosäte om att du har ansökt om examen och uppfyller fordringarna för att få den utfärdad. Observera att vi endast godkänner intyg signerade av examenshandläggare, och att intyget måste vara oss tillhanda i skannat format senast den 11e september klockan 16.00 via e-post till antagning@slu.se

Om du har läst vid ett utländskt lärosäte

Har du läst vid ett utländskt lärosäte behöver du visa upp examensbeviset och betygsutdraget i original.

  • För studenter antagna till ett program i Uppsala: Gå till Service Center i Ulls hus för att få dina dokument kopierade.
  • För studenter antagna till ett program i Umeå: Gå till studievägledaren Victoria Eriksson för att få dina dokument kopierade.
  • För studenter antagna till ett program i Alnarp: Gå till studievägledaren Lotten Ahlqvist för att få dina dokument kopierade.

Har du frågor? Kontakta antagningen.


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se