Välkomstbrev från SLU:s prorektor

Senast ändrad: 29 juni 2021

Jag vill börja med att gratulera dig till ett bra val – när du väljer en utbildning på SLU är det ett också ett val för en hållbar framtid.

SLU tar samhällsutmaningarna på allvar, oavsett om det rör hållbar och klimatsmart matproduktion, energi- och råvaruförsörjning eller hälsosamma livsmiljöer för människor, djur och växter. Vid SLU forskar och utbildar vi inom dessa områden och om hur vi kan utveckla våra samhällen på ett sätt som gör att vi kan lämna över en bra värld till kommande generationer.

I skrivande stund har Sverige och världen varit drabbade av covid-19-pandemin sedan mer än ett år tillbaka. Men nu går smittkurvorna ner, vaccinationsgraden ökar och regeringen och Folkhälsomyndigheten har börjat lätta på restriktionerna. Sveriges lärosäten får åter välkomna studenter till sina campus om det sker på ett smittsäkert sätt. Det ser vi fram emot! Vid SLU planerar vi för en ordnad återgång till campusundervisning. Vår ambition är att alla studenter – inte minst ni som börjar era studier i år – ska erbjudas viss undervisning på campus i början av hösten och att detta sedan successivt utökas under höstterminens gång.

Vi har anvisningar som bland annat reglerar hur vi ska undervisa på ett säkert sätt och hålla distans i lärosalarna. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar fortlöpande anvisningarna på studentwebben. SLU:s lärare har som främsta mål att ge dig en god undervisning av hög kvalitet. Det kommer att bli blandade undervisningsformer; en del på campus och en del på distans.

Det viktigaste är detsamma som tidigare: Stanna hemma om du är sjuk. Håll distans när du reser till och från universitet och när du är på campus, både i lärosalar och i allmänna utrymmen.  

Mer information och tips hittar du på sidan studera under covid-19-pandemin. Ta också del av vår information för nya studenter här på studentwebben.

Tillsammans skapar vi en trygg och stimulerande studiemiljö. Vi på SLU ser fram emot att åter få se studenter fylla våra campusmiljöer med liv och rörelse.

Varmt välkommen till oss på SLU!

Karin Holmgren,
Prorektor med utbildningsansvar