Välkommen till SLU

Senast ändrad: 05 juni 2019
Karin Holmgren 300x300.jpg

Genom att välja en utbildning på SLU så väljer du också för en hållbar framtid.

Studenter från SLU behövs för att Sverige och världen ska klara omställningen från ett fossilbaserat samhälle till ett biobaserat och lång-siktigt mer hållbart samhälle. Alltmer måste levereras från våra levande marker när vi, för klimatet och miljöns skull, låter den fossila oljan och kolet vara kvar i marken.

Från vår natur, våra skogar, jordbruksmarker, trädgårdar, betesmarker och städer ska vi producera klimatsmart och giftfri mat, energi och bio- baserade material som ska ersätta fossilbaserade produkter. Samtidigt ska vi värna den biologiska mångfalden och erbjuda ett hälsosamt liv för människor och djur. Allt inom de miljömässiga, sociala och ekonomiska gränser som vår planet tål.

På SLU forskar och utbildar vi precis om det här. Vi tar oss an dessa utmaningar och vi söker riktiga lösningar. Vi arbetar med hållbar utveck-ling av städer och landsbygd och vi verkar för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande. Vi finns både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.

Våra nuvarande och blivande studenter är en förutsättning för SLU:s verksamhet. Under den tid du studerar hos oss kan jag lova dig en stimulerande studiemiljö med studenter och lärare från hela världen. Du kommer sen inte ha svårt att få ett jobb efter avklarade studier – de gröna näringarna, miljö- och naturvården, stadsutvecklingen och djur- klinikerna behöver dig.

Fakta:

Karin Holmgren rektor vid SLU.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill eller din studiesituation.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte på campus, telefonmöte eller Skypemöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se