Terminsstart SLU Uppsala/Ultuna

Senast ändrad: 27 september 2019
SLU_160908_8569_jsg.jpg

Här får du som är ny student information om vad som händer under första dagen på terminen, som startar 31 augusti 2020.

Genomgång för studenter med särskilt pedagogiskt stöd

SLU bjuder in dig som behöver särskilt pedagogiskt stöd till en genomgång onsdagen den 28 augusti kl 13:00-16:00.

Plats: Ulls hus i rummet som heter Umeå, plan 3 ovanför Servicecenter.

Vi bjuder på fika!

Vid frågor, kontakta funka@slu.se.

Upprop för alla programstudenter 31 augusti

Är du antagen till ett program ska du delta vid det gemensamma välkomnandet följt av programspecifik information och upprop.

 

Det är obligatoriskt att närvara på uppropsdagen. Undantag kan göras om du har särskilda skäl att utebli. Du behöver då meddela det per mejl till antagning@slu.se senast kl. 08:00 den 31 augusti.

För program på grundnivå
För program på masternivå

Studenter antagen till fristående kurs

För dig som är antagen till en fristående kurs sker inget gemensamt välkomnande. Upprop sker på den första föreläsningen.

Du kan söka efter ditt schema på kursens kurssida.

Hitta till Campus Ultuna

Sidansvarig: utb-webb@slu.se