Terminsstart SLU Uppsala/Ultuna

Senast ändrad: 03 juli 2020

Här får du som är ny student information om vad som händer under första dagen på terminen, som startar 31 augusti 2020.

Upplägget för terminsstart kan komma att förändras om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

Upprop för alla programstudenter 31 augusti

Är du antagen till ett program är det obligatoriskt att närvara på uppropsdagen. Undantag kan göras om du har särskilda skäl att utebli. I och med coronapandemin räknas även du som tillhör riskgrupp/bor med riskgrupp/uppvisar sjukdomssymptom in under kategorin särskilda skäl. 

Stanna hemma om du känner dig sjuk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Utsätt inte andra studenter/personal för smitta genom att vara på campus för tidigt efter att du har varit sjuk.

  • Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre.
  • Samma sak gäller om du har varit sjuk men inte haft covid-19.

Kan du inte närvara på grund av något av ovanstående skäl behöver du meddela det per mejl till antagning@slu.se senast kl. 08:00 den 31 augusti.

Om du stannar hemma på grund av att du är sjuk eller tillhör en riskgrupp uppmanas du även kontakta din programstudierektor för information om hur du kan ta del av uppropet. Kontaktuppgifter till din programstudierektor hittar du på programsidan.

Kandidat- och yrkesprogram - Tider och lokaler 31 augusti 2020

Agronom ekonomi

Tid:       13:00-15:00
Lokal:   Loftets hörsal
Hus:      Loftet (Ladugården)

Agronom husdjur

Tid:       13:00-15:00
Lokal:   Sal S
Hus:      Ulls hus (E-blocket)

Agronom landsbygdsutveckling

Tid:        13:00-15:00
Lokal:    Are
Hus:       Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum

Agronom livsmedel

Tid:        13:00-15:00
Lokal:    Sal V
Hus:       Ulls hus (E-blocket)

Agronom mark/växt

Tid:        13:00-15:00
Lokal:    Loftets bankettsal
Hus:       Loftet (Ladugården)

Biologi och miljövetenskap

Tid:        14:00-16:00
Lokal:    Särimner
Hus:       Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum

Djursjukskötare

Tid:        09:00-11:00
Nyantagna djursjukskötarstudenter är fördelade i olika lokaler utifrån första bokstaven i efternamnet:

Efternamn: A-K 
Lokal:
  Audhumbla 
Hus: VHC, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum

Efternamn: L-Ö
Lokal:
 Are
Hus: VHC, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum

Ekonomi hållbar utveckling

Tid:        14:00-16:00
Nyantagna studenter på Ekonomi hållbar utveckling är fördelade i olika lokaler utifrån första bokstaven i efternamnet:

Efternamn: A-K
Lokal:
  Sal N
Hus:     Undervisningshuset

Efternamn: L-Ö
Lokal:
  Tentamenssal 1
Hus:
      Undervisningshuset

Etologi och djurskydd

Tid:       14:00-16:00
Lokal:   Sal W
Hus:      Ulls hus (E-blocket)

Landskapsarkitekt

Tid:       14:00-16:00
Nyantagna landskapsarkitektstudenter är fördelade i olika lokaler utifrån första bokstaven i efternamnet:

Efternamn: A-K
Lokal:
  Sal L 
Hus:      Undervisningshuset

Efternamn: L-Ö
Lokal:
  Sal K
Hus:
      Undervisningshuset

Landskapsingenjör

Tid:       13:00-15:00
Lokal:   Audhumbla
Hus:      VHC, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum

Veterinärprogrammet

Tid:       09:00-11:00
Nyantagna veterinärstudenter är fördelade i olika lokaler utifrån första bokstaven i efternamnet:

Efternamn: A-G
Lokal:
  Loftets hörsal         
Hus:      Loftet (Ladugården)

Efternamn: H-M
Lokal:
  Aulan
Hus:     Undervisningshuset

Efternamn: N-Ö
Lokal:
  Loftets bankettsal
Hus:      Loftet (Ladugården)

Masterprogram - Tider och lokaler 31 augusti 2020

Agricultural Economics and Management

Tid:       09:00-11:00
Lokal:   Sal V
Hus:      Ulls hus (E-blocket)

Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis

Tid:        09:00-11:00
Lokal:    Sal U
Hus:       Ulls hus (E-blocket)

Animal Science - Master's programme       

Tid:        10:00-12:00
Lokal:    Sal L
Hus:       Undervisningshuset

EnvEuro - Master's programme                 

Tid:         10:00-12:00
Lokal:     Sal Q -Obs! Ny lokal
Hus:        Ulls hus (B-blocket)

Environmental communication and management - Master's programme   

Tid:         10:00-12:00
Lokal:     Sal W -Obs! Ny lokal
Hus:        Ulls hus (E-blocket)

Environmental Economics and Management - Master's programme         

Tid:          10:00-12:00
Nyantagna studenter på programmet Envionmental Economics and Managements är fördelade i olika lokaler utifrån första bokstaven i efternamnet:

Efternamn: A-L
Lokal:          
Sal N
Hus:             Undervisningshuset

Efternamn: M-Ö
Lokal:          Tentamenssal 1
Hus:             Undervisningshuset

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation

Tid:         10:00-12:00
Lokal:      Sal K -Obs! Ny lokal
Hus:         Undervisningshuset

Plant Biology for Sustainable Production - Master's programme              

Tid:           09:00-11:00
Nyantagna studenter på Plant biology for sustainable production är fördelade i olika lokaler utifrån första bokstaven i efternamnet:

Efternamn: A-L
Lokal:       
Framtiden
Hus:          MVM, Mark -Vatten -Miljö

Efternamn: M-Ö
Lokal:       
Lennart Kennes sal
Hus:          Biocentrum

Rural Development and Natural Resource Management - Master's programme              

Tid:           10:00-12:00
Lokal:       Sal S -Obs! Ny lokal
Hus:          Ulls hus (E-blocket)

Soil, Water and Environment

Tid:           10:00-12:00
Lokal:       Sal R -Obs! Ny lokal
Hus:          Ulls hus (B-blocket)

Sustainable Food Systems - Master's programme              

Tid:           10:00-12:00
Lokal:        Särimner -Obs! Ny lokal
Hus:           VHC, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum

Hitta till och på Campus Ultuna

Viktigt att tänka på!

Under uppropsdagen behöver vi alla hjälpas åt för att förhindra och begränsa smittspridning. Vi har sammanfattat några viktiga punkter för dig att tänka på:

Innan uppropsdagen
  • Kvittera ut ditt studentkonto. 
  • Testa videoverktyget Zoom innan uppropsdagen för att vara säker på att det fungerar som det ska. Det är bra om du testar verktyget både via dator och smartphone om du har möjlighet. Här hittar du mer information om Zoom (under "Digitala verktyg").
  • Observera att du uppmanas att lämna campusområdet direkt efter ditt upprop – planera därför inte för måltider eller andra aktiviteter på campus.
Frågor inför terminsstarten? 
Under uppropsdagen
  •  Om möjligt så rekommenderar vi att du färdas till campus via cykel eller promenad. Undvik i möjligaste mån kollektivtrafik där det inte går att boka plats
  • För att hjälpa oss att hålla antalet personer som vistas på campus nere rekommenderar vi att du inte är på plats för tidigt och att du lämnar campusområdet direkt efter ditt upprop
  • På campusområdet kommer det att vara skyltat till olika byggnader. Ha därför koll på vilken byggnad salen du ska vara ligger i.
Frågor vid ankomst till campus?

Det kommer att finnas fasta informationsplatser/punkter på campus och vi uppmanar dig att vända dig hit för frågor istället för att stoppa förbigående.

Observera att det vid informationsplatserna/punkterna endast kommer finnas utrymme för kortfattad information om själva uppropsdagen.

För vidare frågor kring dina studier ber vi dig att ta kontakt med kursledare, programstudierektor eller studie- och karriärvägledningen via digitala plattformar efter uppropsdagen.

Välkommen till campus Uppsala!

Sidansvarig: utb-webb@slu.se