Terminsstart SLU Uppsala/Ultuna

Senast ändrad: 30 juli 2021

Här får du som är ny student information om vad som händer under första dagen på terminen, som startar 30 augusti 2021. Den här sidan uppdateras löpande när det finns ny information.

Upplägget för terminsstart kan komma att förändras om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

Upprop för alla programstudenter 30 augusti

Obligatorisk närvaro på uppropsdagen
Från höstterminens start får undervisning och examination genomföras på campus. Är du antagen till ett program är det obligatoriskt att närvara på uppropsdagen. Undantag kan göras om du har särskilda skäl att utebli. 

Om du inte kan närvara på grund av särskilda skäl
Kan du inte närvara på grund av särskila skäl behöver du meddela det per mejl till antagning@slu.se senast kl. 09:00 den 30 augusti, annars riskerar du att förlora din plats.

Om du stannar hemma på grund av särskilda skäl uppmanas du även kontakta din programstudierektor för information om hur du kan ta del av uppropet. Kontaktuppgifter till din programstudierektor hittar du på programsidan.

Upprop och undervisning kan komma att ställas om till digitalt om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

Kandidat- och yrkesprogram - Tider och lokaler 30 augusti 2021

Agrar ekonomi

Tid:       13:00-15:00
Lokal:   Loftets hörsal
Hus:      Loftet (Ladugården)

Biologi och miljövetenskap

Tid:        14:00-16:00
Lokal:    Sal K
Hus:       Undervisningshuset

Djur och hållbarhet

Tid:       13:00-15:00
Lokal:   Sal N
Hus:      Undervisningshuset

Djursjukskötare

Tid:        09:00-11:00
Nyantagna djursjukskötarstudenter är fördelade i olika lokaler utifrån första bokstaven i efternamnet:

Efternamn: A-L
Lokal:
     Audhumbla 
Hus:       VHC, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum

Efternamn: M-Ö
Lokal:
     Are
Hus:       VHC, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum

Ekonomi hållbar utveckling

Tid:        14:00-16:00
Lokal:    Sal W
Hus:      Undervisningshuset (E-blocket)

Etologi och djurskydd

Tid:       14:00-16:00
Lokal:   Särimner
Hus:      VHC, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (hus 5)

Landskapsarkitekt

Tid:       14:00-16:00
Nyantagna landskapsarkitektstudenter är fördelade i olika lokaler utifrån första bokstaven i efternamnet:

Efternamn: A-j
Lokal:
   Ritsal 1A+Rtsal 1B
Hus:      Ulls hus (C-blocket)

Efternamn: K-Ö
Lokal:
    Ateljén
Hus:
      Ulls hus (C-blocket)

Landskapsingenjör

Tid:       13:00-15:00
Lokal:   Audhumbla
Hus:      VHC, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum

Livsmedelsprogrammet

Tid:        13:00-15:00
Lokal:    Sal V
Hus:       Ulls hus (E-blocket)

Politices kandidat - hållbar utveckling

Tid:       14:00-16:00
Lokal:   Loftet bankettsal
Hus:      Loftet (Ladugården)

Samhällsutveckling - landsbygd

Tid:        13:00-15:00
Lokal:    Are
Hus:       Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum

Skogsekonomi

Tid:       13:00-15:00
Lokal:   Aulan
Hus:      Undervisningshuset

Veterinärprogrammet

Tid:       09:00-11:00
Lokal:   Aulan
Hus:     Undervisningshuset

Växtodlingsprogrammet

Tid:        13:00-15:00
Lokal:    Lennart Kennes sal
Hus:       Biocentrum

Magister- och masterprogram - Tider och lokaler 30 augusti 2021

Agricultural Economics and Management

Tid:       09:00-11:00
Lokal:   Sal V
Hus:      Ulls hus (E-blocket)

Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis

Tid:        09:00-11:00
Lokal:    Sal U
Hus:       Ulls hus (E-blocket)

Animal Science - Master's programme       

Tid:        10:00-12:00
Lokal:     Välkomnande och upprop sker digitalt. Mer information och länk till det digitala mötesrummet kommer att mejlas ut till antagna studenter.

EnvEuro - Master's programme                 

Tid:         10:00-12:00
Lokal:      Sal Q 
Hus:        Ulls hus (B-blocket)

Environmental communication and management - Master's programme   

Tid:         10:00-12:00
Lokal:      Sal W 
Hus:        Ulls hus (E-blocket)

Environmental Economics and Management - Master's programme         

Tid:          10:00-12:00
Lokal:       
Sal N
Hus:          Undervisningshuset

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation

Tid:         10:00-12:00
Lokal:      Sal K
Hus:         Undervisningshuset

Livsmedelstillsyn - Magisterprogram

Tid:         13:00-15:00
Lokal:     Välkomnande och upprop sker digitalt. Mer information och länk till det digitala mötesrummet kommer att mejlas ut till antagna studenter.

Plant Biology for Sustainable Production - Master's programme              

Tid:           09:00-11:00 
Lokal:       
Framtiden
Hus:          MVM, Mark -Vatten -Miljö

Rural Development and Natural Resource Management - Master's programme              

Tid:           10:00-12:00
Lokal:        Sal S 
Hus:          Ulls hus (E-blocket)

Soil, Water and Environment

Tid:           10:00-12:00
Lokal:        Sal R 
Hus:          Ulls hus (B-blocket)

Sustainable Food Systems - Master's programme              

Tid:           10:00-12:00
Lokal:        Särimner 
Hus:           VHC, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum

Hitta till och på Campus Ultuna

Viktigt att tänka på!

Vi har sammanfattat några viktiga punkter för dig att tänka på:

  • Om du känner dig sjuk
    Stanna hemma om du känner dig sjuk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Utsätt inte andra studenter/personal för smitta genom att vara på campus för tidigt efter att du har varit sjuk. Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att förhindra smittspridning.

Välkommen till campus Uppsala!

Sidansvarig: utb-webb@slu.se