Terminsstart SLU Uppsala/Ultuna

Senast ändrad: 30 juli 2021

Här får du som är ny student information om vad som händer under första dagen på terminen, som startar 30 augusti 2021. Den här sidan uppdateras löpande när det finns ny information.

Upplägget för terminsstart kan komma att förändras om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

Upprop för alla programstudenter 30 augusti

Obligatorisk närvaro på uppropsdagen
Från höstterminens start får undervisning och examination genomföras på campus. Är du antagen till ett program är det obligatoriskt att närvara på uppropsdagen. Undantag kan göras om du har särskilda skäl att utebli. 

Om du inte kan närvara på grund av särskilda skäl
Kan du inte närvara på grund av särskila skäl behöver du meddela det per mejl till antagning@slu.se senast kl. 09:00 den 30 augusti, annars riskerar du att förlora din plats.

Om du stannar hemma på grund av särskilda skäl uppmanas du även kontakta din programstudierektor för information om hur du kan ta del av uppropet. Kontaktuppgifter till din programstudierektor hittar du på programsidan.

Upprop och undervisning kan komma att ställas om till digitalt om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

Kandidat- och yrkesprogram - Tider och lokaler 29 augusti 2022

Agrar ekonomi

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal W          
Hus:     Ulls hus

Biologi och miljövetenskap - kandidat

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal V          
Hus:     Ulls hus

Djur och hållbarhet

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Ratatosk       
Hus:     VHC

Djursjukskötare

Tid:      09.00-11.15
Lokal:   Aulan        
Hus:     Undervisningshuset

Ekonomi - hållbar utveckling

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal X         
Hus:     Ulls hus

Etologi och djurskydd

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Audhumbla          
Hus:     VHC

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Ritsal 1          
Hus:     Ulls hus

Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal U          
Hus:     Ulls hus

Livsmedelsprogrammet

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal Y          
Hus:     Ulls hus

Politices kandidat - hållbar utveckling

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal Z          
Hus:     Ulls hus

Samhällsutveckling - landsbygd

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal Q        
Hus:     Ulls hus

Skogsekonomi

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal R         
Hus:     Ulls hus

Veterinärprogrammet

Tid:      09.00-11.15
Lokal:   Loftets hörsal     
Hus:     Loftet (Ladugården)

Växtodlingsprogrammet

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal T         
Hus:     Ulls hus

Magister- och masterprogram - Tider och lokaler 29 augusti 2022

Agricultural Economics and Management

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal W          
Hus:     Ulls hus

Agricultural Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA)

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal W          
Hus:     Ulls hus

Animal Science

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Ratatosk          
Hus:     VHC

EnvEuro

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal P         
Hus:     Ulls hus

Environmental Communication and Management

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal U         
Hus:     Ulls hus

Environmental Economics and Management

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal X       
Hus:     Ulls hus

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal R       
Hus:     Ulls hus

Livsmedelstillsyn - magisterprogram

Tid: 13.15
Välkomnande och obligatoriskt upprop sker digitalt. Mer information och länk till det digitala mötesrummet kommer att mejlas ut till antagna studenter i mitten av augusti.

Plant Biology for Sustainable Production

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal S     
Hus:     Ulls hus

Rural Development and Natural Resource Management

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal V       
Hus:     Ulls hus

Soil, Water and Environment

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal Q       
Hus:     Ulls hus

Sustainable Food Systems

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal Z       
Hus:     Ulls hus

Hitta till och på Campus Ultuna

Viktigt att tänka på!

Vi har sammanfattat några viktiga punkter för dig att tänka på:

  • Om du känner dig sjuk
    Stanna hemma om du känner dig sjuk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Utsätt inte andra studenter/personal för smitta genom att vara på campus för tidigt efter att du har varit sjuk. Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att förhindra smittspridning.

Välkommen till campus Uppsala!