Terminsstart i Umeå

Senast ändrad: 30 juli 2021

Här får du som är ny student information om vad som händer under första dagen på terminen, som startar 30 augusti 2021. Den här sidan uppdateras löpande när det finns ny information.

Upplägget för terminsstart kan komma att förändras om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

Upprop för alla programstudenter 30 augusti

Obligatorisk närvaro på uppropsdagen
Från höstterminens start får undervisning och examination genomföras på campus. Är du antagen till ett program är det obligatoriskt att närvara på uppropsdagen. Undantag kan göras om du har särskilda skäl att utebli. 

Om du inte kan närvara på grund av särskilda skäl
Kan du inte närvara på grund av särskila skäl behöver du meddela det per mejl till antagning@slu.se senast kl. 09:00 den 30 augusti, annars riskerar du att förlora din plats.

Om du stannar hemma på grund av särskilda skäl uppmanas du även kontakta din programstudierektor för information om hur du kan ta del av uppropet. Kontaktuppgifter till din programstudierektor hittar du på programsidan.

Upprop och undervisning kan komma att ställas om till digitalt om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

Skogsvetarprogrammet - Tid och lokal 30 augusti 2021

Tid:       13:00-15:00
Lokal:   P-O Bäckströms sal
Hus:     Skogis (Sveriges lantbruksuniversitet)

Masterprogram - Tider och lokaler 30 augusti 2021

Forest Ecology and Sustainable Management - Master's programme        

Tid:            09:00-11:00
Lokal:        P-O Bäckströms Sal
Hus:           Skogis (Utmärkt som Sveriges lantbruksuniversitet på kartan)

Conservation and Management of Fish and Wildlife - Master's programme      

Tid:             09:00-11:00
Lokal:         Sälgen
Hus:           Skogis (Utmärkt som Sveriges lantbruksuniversitet på kartan)

Plant Biology for Sustainable Production - Master's programme              

Tid:             09:00-11:00
Lokal:         Rönnen
Hus:            Skogis (Utmärkt som Sveriges lantbruksuniversitet på kartan)

Hitta till och på Campus Umeå

Viktigt att tänka på!

Vi har sammanfattat några viktiga punkter för dig att tänka på:

  • Det här behöver du göra innan terminstartsdagen:
    Gå igenom de olika punkterna i listan "Viktig information -steg för steg"

  • Om känner dig sjuk
    Stanna hemma om du känner dig sjuk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Utsätt inte andra studenter/personal för smitta genom att vara på campus för tidigt efter att du har varit sjuk. Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att förhindra smittspridning.

Välkommen till campus Umeå!