Terminsstart i Umeå

Senast ändrad: 28 augusti 2018
EXT-141001-0003-apa.jpg

Här får du som är ny student information om vad som händer under första dagen på terminen, som startar 3 september 2018.

Studenter antagen till ett program

Är du antagen till ett program ska du delta vid det gemensamma välkomnandet följt av programspecifik information och upprop.

Om du inte kan närvara på uppropsdagen måste du meddela det per mejl till SLU:s antagningsavdelning: antagning@slu.se senast kl 09:00 den 3 september.

Program på grundnivå
Masterprogram

Studenter antagen till fristående kurs

För dig som är antagen till en fristående kurs sker inget gemensamt välkomnande. Upprop sker på den första föreläsningen.

Du kan söka efter ditt schema på kursens kurssida.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se