Viktig information – steg för steg

Senast ändrad: 31 augusti 2023

Här samlar vi viktig information som du behöver inför din studiestart och de första veckorna på din nya utbildning.

1. Tacka ja till din plats

Antagen i urval 1 - första antagningsbeskedet (i mitten av juli)
Om du är antagen eller reservplacerad efter urval 1 måste du tacka ja till din plats för att behålla den. Följ anvisningarna i ditt antagningsbesked som du hittar på Mina sidor på www.antagning.se 
Var noga med att läsa ditt antagningsbesked för att se vilket sista svarsdatum som gäller för just dig. Uteblivna, ofullständiga eller sena svar leder till att du förlorar din plats.

Antagen i urval 2 - andra antagningsbeskedet (omkring slutet av juli)
Om du blir antagen eller reservplacerad i urval 2 behöver du inte tacka ja genom antagning.se.

Antagen efter att programmet eller kursen startat
Om du erbjuds en plats på en kurs eller ett program som redan har startat blir du kontaktad via den e-post du angivit på antagning.se. Du tackar ja eller nej till erbjuden plats genom att svara på mejlet inom angiven tid. Får vi inte svar kommer vi att kontakta nästa reserv på listan.

Om du är antagen med villkor
Villkoret innebär att du inte uppfyllde behörighetsvillkoren när du anmälde dig, men att du kan antas om du blir behörig innan kursen eller programmet startar. 

Om du är antagen med villkor till en kurs måste villkoret vara uppfyllt vid kursstarten. Det är den ansvariga institutionen som gör denna kontroll. Mer information om vad som gäller hittar du på studentwebben. Till självständiga arbeten blir du alltid antagen med villkor. Du behöver kontakta kursledare/kursadministratör för att visa att du uppfyller villkoren så att de kan registrera dig.

Om du är antagen med villkor till ett masterprogram måste du senast två veckor efter kursstart kunna visa att du uppfyller villkoren. Om du studerar utomlands behöver du ladda upp dina dokument på antagning.se.

Om du ändrar dig
Om du har blivit antagen till en utbildning som du inte längre vill gå lämnar du återbud genom att följa instruktionerna på Mina sidor på Antagning.se. Detta gäller oavsett om du vill tacka nej till en kurs eller ett program.

2. Ordna bostad

Du är själv ansvarig för att ordna bostad. På våra campussidor kan du läsa mer om boende på din studieort.

3. Sök studiemedel från CSN

Sök studiemedel för dina studier. Här kan du läsa mer hur du ansöker om studiemedel hos Centrala studiestödsnämnen (CSN).

Tips: Sök studiemedel för ett helt läsår om du är antagen till program eller om du vet att du ska läsa två terminer. Då behöver CSN inte titta på dina studieresultat från höstterminen innan du kan får studiemedel för vårterminen. Du undviker på så vis risken att stå utan studiemedel under ditt första läsår på SLU.

4. Påbörja program/kurs

För dig som antagits sent, efter att programmet/kursen startat

Om du antagits till ett program eller kurs som redan startat är det viktigt att du påbörjar undervsningen så snart som möjligt. Du är välkommen att ansluta genom att dyka upp vid nästa undervisningstillfälle, tid och plats ser du i kursschemat. Under punkt 7 har vi beskrivit hur du hittar schemat för din första kurs.

För dig som antagits innan programmet/kursen startat

Antagen till ett program
Du som är antagen till ett program måste närvara vid uppropet för programstudenter. Har du förhinder att närvara måste du meddela det per mail till Antagningen senast 09:00 på uppropsdagen. Information om uppropet hittar du under din studieort på webbsidan Ny student.

Antagen till fristående kurs
Är du antagen till en fristående kurs går du istället direkt till din första föreläsning. Du kan söka efter ditt schema på kursens kurssida.

Antagen till ortsoberoende distanskurs
Om du är antagen till en ortsoberoende distanskurs hittar du information om kursstart och kursens upplägg på kursens kurssida.

5. Aktivera ditt studentkonto

Med studentkontot kan du logga in på studentdatorer, logga in på studentwebben, använda bibliotekets resurser och logga in på ditt SLU e-postkonto. 

Om någon på SLU vill kontakta dig eller informera dig om något är det denna mejladress de kommer använda. Ta därför för vana att läsa mejl som skickas till din SLU-mejladress.

Läs mer om hur du kommer igång med ditt studentkonto.

6. Registrera dig

Om du är ny student på SLU, måste du först aktivera ditt studentkonto innan du kan registrera dig. Läs mer om hur du gör för att aktivera ditt studentkonto under punkt 5.

Du som är antagen till utbildning på SLU måste registrera dig för att behålla din plats, delta i undervisningen, få studiemedel utbetalt, omfattas av försäkringsskyddet och för att få dina studieresultat dokumenterade.

Beroende på om du är nyantagen till program eller till kurs, sker registrering på olika sätt:

Antagen till program – registrering

Du som är antagen till ett program kommer att registreras efter att du närvarat på uppropet på terminstartsdagen den 28 augusti. Registrering på programmet och på den allra första kursen sköts av SLU. Du kan alltså inte själv registrera dig till den första kursen.

Om du antas till ett program sent, efter att terminen startat, så registreras du i samband med att du påbörjar första kursen.

Efter den första kursen måste du registrera dig till varje enskild kurs som ingår i programmet.

Kontakta din kursledare eller kursadministratör om du har frågor om registrering på första kursen i ett program. Deras kontaktuppgifter finns på kurssidan som du lättast hittar genom att klicka på kursrubriken i ditt ramschema på programsidan. Antagningen vid SLU kan inte registrera studenter.

Antagen till fristående kurs - registrering

För att kunna registreras börja med att aktivera ditt studentkonto. Läs mer om hur du gör för att aktivera ditt studentkonto under punkt 5.

På de flesta kurser kan du självregistrera dig en vecka innan kursen startar via Ladok Student som du når från Studentwebbens startsida (”Logga in i mina studiesystem”).

Om du inte kan registrera dig på kursen, kan det bero på:

 • Att registreringsperioden är avslutad eller inte har börjat.
 • Du är antagen med villkor.

Kontakta din kursledare eller kursadministratör om du har frågor om registrering. Deras kontaktuppgifter finns på kurssidan som du kan söka fram via kurssökfunktionen. Antagningen vid SLU kan inte registrera studenter.

Registrering i Ladok Student gör du genom att följa stegen nedan.

 1. Gå till Ladok Student
 2. Välj ”Inloggning via ditt lärosäte”
 3. Sök och välj "Swedish University of Agricultural Sciences"
 4. Logga in med inloggningsuppgifterna för ditt studentkonto på SLU
 5. Kurser du kan registrera dig på nu listas under rubriken ”Registrering”
 6. Klicka på ”Registrera” under kursrubrikerna på de kurser du vill studera.

Du registrerar dig varje studieperiod på de kurser du ska studera. Du kan tidigast registrera dig online en vecka innan kursstart på kurser.

Mer information om funktioner i Ladok Student hittar du här: https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/studieadministration-i-ladok/

7. Hitta ditt schema för din första kurs

Schemat ska finnas publicerat på SLU:s hemsida senast 4 veckor före kursstart.

Det finns olika sätt att hitta schemat;

Om du är antagen till ett program

 1. Börja med att hitta ditt program på programsidorna.
 2. Välj ditt program och välj därefter ramschema.
 3. Klicka på kursens namn och välj schema.

Om du är antagen till fristående kurs

 1. Sök fram din kurs på kurssöksidan
 2. Klicka på kursens namn och välj schema.

Du hittar kontaktinformation till kursansvarig på kurssidan.

8. Bekanta dig med lärplattformen Canvas

Du loggar in i Canvas genom student.slu.se/canvas med ditt studentkonto (se punkt 5 i checklistan).

Canvas

Canvas är en en lärplattform, en webbaserad kursmiljö, som består av kursrum. Kursrummet kan ses som ett virtuellt klassrum och är ett bra komplement till traditionell salsundervisning.

Canvas har fyra funktioner:

 • Distibuerar material, instruktioner, länkar och lärandemål.
 • Möjliggör inlämning av arbeten på ett säkert sätt.
 • Kommunikation med din lärare och andra studenter i kursen.
 • Verktyg för utvärderingar, prov och duggor.

Kursledaren bestämmer när en kurs ska bli synlig i Canvas. Som regel får du tillgång till kursrummet när du blir antagen till kursen. Innan du är registrerad på kursen har du endast läsrättighet i kursrummet, vilket innebär att du inte kan göra inlämningar, quiz eller skriva inlägg. Så fort du har registrerat dig på kursen utökas rättigheterna. Tänk på att innehållet i varje kursrum kan variera beroende på kurs.

Om du har frågor om Canvas, kontakta IT-stöd via support@slu.se eller din kursledare.

Läs mer om Canvas.

9. Hitta till SLU

Titta på karta och vägbeskrivningar för att hitta till det campus där du ska studera:

10. Hämta passerkort

Alla studenter tilldelas ett personligt passerkort som ger tillträde till bland annat datorsalar och kan kopplas till skrivare/kopiatorer. Mer information om passerkort.

11. Funktionsnedsättning

Meddela SLU om du har funktionsnedsättning och behöver riktat pedagogiskt eller annat stöd. Kontakta våra samordnare för stöd vid funktionsnedsättning på funka@slu.se.

Du kan skicka in en ansökan om stöd när som helst under året. Ansök gärna så snart du blivit antagen och tackat ja till en kurs eller ett program på SLU. Då är det lättare att få rätt stöd redan när studierna börjar.

Introduktionsfilm inför dina studier vid SLU


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill eller din studiesituation.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte på campus, telefonmöte eller videomöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15