Terminsstart i Alnarp

Senast ändrad: 30 juli 2021
Studenter sitter på parkbänk framför stenhus med murgröna och rött tegeltak  i Alnarp, Skåne. Foto.

Här får du som är ny student information om vad som händer under första dagen på terminen, som startar 30 augusti 2021. Den här sidan uppdateras löpande när det finns ny information.

Upplägget för terminsstart kan komma att förändras om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras. 

Upprop för alla programstudenter 30 augusti

Obligatorisk närvaro på uppropsdagen
Från höstterminens start får undervisning och examination genomföras på campus. Är du antagen till ett program är det obligatoriskt att närvara på uppropsdagen. Undantag kan göras om du har särskilda skäl att utebli. 

Om du inte kan närvara på grund av särskilda skäl
Kan du inte närvara på grund av särskila skäl behöver du meddela det per mejl till antagning@slu.se senast kl. 09:00 den 30 augusti, annars riskerar du att förlora din plats.

Om du stannar hemma på grund av särskilda skäl uppmanas du även kontakta din programstudierektor för information om hur du kan ta del av uppropet. Kontaktuppgifter till din programstudierektor hittar du på programsidan.

Upprop och undervisning kan komma att ställas om till digitalt om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

Kandidat- och yrkesprogram - Tider och lokaler 30 augusti 2021

Forest and Landscape

Tid:      13.00-15.00
Nyantagna studenter på kandidatprogrammet Forest and Landscape är fördelade i olika lokaler utifrån första bokstaven i efternamnet:

Efternamn: A-M
Lokal:
   Articum 1          
Hus:     Articum

Efternamn: N-Ö
Lokal:
   Articum 2
Hus:     Articum

Landskapsarkitekt

Tid: 14.00-16.00
Nyantagna landskapsarkitektstudenter är fördelade i olika lokaler utifrån första bokstaven i efternamnet:

Efternamn: A-H
Lokal:   Myllan
Hus:     Agricum

Efternamn: I-P
Lokal:   Skörden
Hus:     Agricum

Efternamn: R-Ö
Lokal:   Sunnan
Hus:     Agricum

Landskapsingenjör

Tid:      14.00-16.00
Lokal:  Terra Nova              
Hus:     Agricum

Lantmästare

Tid:      13.00-15.00
Lokal:   Crafoordsalen
Hus:     Navet

Trädgårdsingenjör -design

Tid:       14.00-16.00
Lokal:    Västan
Hus:      Agricum

Trädgårdsingenjör –odling

Tid:       13.00-15.00
Lokal:    Aulan
Hus:      Alnarpsgården

Masterprogram - Tider och lokaler 30 augusti 2021

Agroecology - Master's programme           

Tid:             09.00-11.00
Lokal:         Välkomnande och upprop sker digitalt. Mer information och länk till det digitala mötesrummet kommer att mejlas ut till antagna studenter.

Euroforester - Master's programme            

Tid:            09.00-11.00
Lokal:        Lärosalen
Hus:           Silvicum (Sundsvägen 3)

Food and Landscape - Master's programme            

Tid:            09.00-11.00
Lokal:        Välkomnande och upprop sker digitalt. Mer information och länk till det digitala mötesrummet kommer att mejlas ut till antagna studenter.

Hållbar stadsutveckling - Master's programme                 

Tid:            10.00-12.00
Lokal:        Craafordsalen 
Hus:           Navet

Horticultural Science - Master's programme

Tid:          10.00-12.00
Lokal:       Myllan
Hus:          Agricum

Landscape Architecture - Master's programme                 

Tid:          10.00-12.00
Lokal:      Välkomnande och upprop sker digitalt. Mer information och länk till det digitala mötesrummet kommer att mejlas ut till antagna studenter.

Outdoor Environments for health and well-being - Master's programme  

Tid:            10.00-12.00
Lokal:        Välkomnande och upprop sker digitalt. Mer information och länk till det digitala mötesrummet kommer att mejlas ut till antagna studenter.

Plant Biology for Sustainable Production - Master's programme              

Tid:            09.00-11.00
Lokal:        Stora Sessionssalen
Hus:           Slottet

Skogsbruk med många mål - Master's programme            

Tid:            09.00-11.00
Plats:         Välkomnande och upprop sker digitalt via Zoom. Information och länk till mötesrummet kommer att mejlas ut till antagna studenter.

Hitta till och på Campus Alnarp

Viktigt att tänka på!

Vi har sammanfattat några viktiga punkter för dig att tänka på:

  • Det här behöver du göra innan terminstartsdagen:
    Gå igenom de olika punkterna i listan "Viktig information -steg för steg"

  • Om känner dig sjuk
    Stanna hemma om du känner dig sjuk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Utsätt inte andra studenter/personal för smitta genom att vara på campus för tidigt efter att du har varit sjuk. Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att förhindra smittspridning.

Välkommen till campus Alnarp!