Lantmästare - kandidatprogram, för antagna fr.o.m. ht 2017

Publicerad: 20 juni 2018
lantmastare.png

Den här sidan är till för dig som studerar på Lantmästare - kandidatprogram och som har antagits till programmet 2017 eller senare.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

För studenter som har antagits fr.o.m. höstterminen 2017 gäller andra krav för lantmästarexamen. För att kunna ta ut en lantmästarexamen krävs ett självständigt arbete om 7,5 hp (det tidigare kravet var ett självständigt arbete om 10 hp).

Välkomstbrev för nyantagna

Till antagna på Lantmästare - kandidatprogrammet

Välkommen till Alnarp och Lantmästare - kandidatprogrammet! Vi ser framemot att möta dig som student här i höst.

Utbildningen börjar måndagen den 2 september, klockan 09.00 med Välkommen till SLU i Alnarpsgården (se karta) Därefter följer upprop och den första kursen, FÖ0368 Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen 1, 15 högskolepoäng. Det är viktigt att du är närvarande vid uppropet. Ett preliminärt schema för första kursen finns på kursens hemsida . Schemat kommer att uppdateras vid behov fram till kursstarten. Kursen startar med några olika introduktionsmoment, men kommer ganska snart in på huvudområdet. Litteraturlista finns också på kurshemsidan. Kurspärmar och kompendier kommer att kunna köpas genom universitet. Övrig litteratur kan köpas efter kursstart.

Första veckan blir mycket intensiv med både studier och kåraktiviteter. Det blir därför ytterst lite tid över att ordna praktiska saker, så det är bra om du ser till att ha det mesta klart redan innan kursstart.

Information som du kan behöva som ny student finns på webbsidan Ny student.

Vår förhoppning är att du skall finna dig väl till rätta med dina studier och din tid här vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vi är många, både lärare och övrig personal, som kommer att arbeta för att dina år på lantmästare - kandidatprogrammet skall bli utvecklande, spännande och meningsfulla.

Varmt välkommen till SLU och Lantmästare - kandidatprogrammet!

 

 

Kristina Ascárd

Programstudierektor

 

 

Vill du fråga om något är du givetvis välkommen att ringa till oss på telefon eller skicka e-post:

Kristina Ascárd, programstudierektor, 040-41 54 73, Kristina.Ascard@slu.se

Jan Larsson, kursansvarig för första kursen, 040-41 50 73, Jan.Larsson@slu.se  

Jesper Thuresson, lantmästarstudent, 070-6185026, jetn0004@stud.slu.se

 

Fördjupningsmöjligheter

Självständigt arbete

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom lantmästare kandidatprogrammet ?

För att kunna ta ut en kandidatexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete (examensarbete) på minst 15 hp inom det huvudområde du har valt att fördjupa dig inom.  För alla självständiga arbeten finns en kursplan och i ramschemat ligger denna kurs i period 4 årskurs 3. För lantmästarexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete på 7,5 hp inom huvudområdet lantbruksvetenskap.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten.

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle

Fakta

Programmet ges på svenska. Det engelska namnet på programmet är Agriculture and Rural Management – Bachelor´s programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor

Kristina Ascárd, Forskningsledare 
Institutionen för biosystem och teknologi  
kristina.ascard@slu.se, 040-41 54 73

Utbildningsadministratör

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor av allmän studiekaraktär.

Katarina Lantz, utbildningsadministratör Utbildningscentrum Alnarp

katarina.lantz@slu.se 040-41 51 08

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se