Lantmästare - kandidatprogram, för antagna fr.o.m. ht 2017

Publicerad: 20 juni 2018

Den här sidan är till för dig som studerar på Lantmästare - kandidatprogram och som har antagits till programmet 2017 eller senare.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

För studenter som har antagits fr.o.m. höstterminen 2017 gäller andra krav för lantmästarexamen. För att kunna ta ut en lantmästarexamen krävs ett självständigt arbete om 7,5 hp (det tidigare kravet var ett självständigt arbete om 10 hp).

Fördjupningsmöjligheter

Självständigt arbete

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom lantmästare kandidatprogrammet ?

För att kunna ta ut en kandidatexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete (examensarbete) på minst 15 hp inom det huvudområde du har valt att fördjupa dig inom.  För alla självständiga arbeten finns en kursplan och i ramschemat ligger denna kurs i period 4 årskurs 3. För lantmästarexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete på 7,5 hp inom huvudområdet lantbruksvetenskap.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten.

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle

Fakta

Programmet ges på svenska. Det engelska namnet på programmet är Agriculture and Rural Management – Bachelor´s programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor

Catharina Alwall Svennefelt, universitetsadjunkt
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Catharina.Alwall@slu.se, 040-41 54 98

Utbildningsadministratör

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor av allmän studiekaraktär.

Katarina Lantz, utbildningsadministratör Utbildningscentrum Alnarp

katarina.lantz@slu.se 040-41 51 08

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se