Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Senast ändrad: 05 augusti 2020

Skogsbruk runt Östersjön

Är du intresserad av sydsvenskt skogsbruk? På campus Alnarp ges kurser med inriktning mot sydsvenskt och nordeuropeiskt skogsbruk. Du läser kurserna tillsammans med studenter på Euroforester-programmet. Möjligheter att läsa andra kurser på campus Alnarp finns också. Möjligheter att komplettera med andra kurser på olika campus finns.

https://youtu.be/TLv27_ECcMo

Skogsindustriella problem med företagsekonomisk inriktning

Är du intresserad av företagsekonomisk inriktning på din utbildning erbjuds kurser i Ultuna. Förutom dessa kurser finns möjlighet att finns möjlighet att läsa andra företagsekonomikurser på campus Ultuna. Möjligheter att komplettera med andra kurser på olika campus finns också.

https://youtu.be/sRhhsDV4hFY

Skoglig planering

Är skogliga planeringsfrågor på olika nivåer eller är GIT intressant då ska du titta närmare på de kurser i Umeå som ges av Institutionen för skoglig resurshushållning. Möjligheter att komplettera med andra kurser på olika campus finns.

https://youtu.be/x3N_AtX33ic

Skogsskötsel och ekologi

Är skogskötsel det område du vill fördjupa dig i passar de kurser som ges av institutionen för skogens ekologi och skötsel. Institutionens kurser är just nu under omarbetning då de ska inkluderas i ett nytt masterprogram med start hösten 2019. Presentationen ger dock en bra första bild över vad de nya kurserna kommer att innehålla. Möjligheter att komplettera med andra kurser på olika campus finns.

https://youtu.be/7SJNRrxExGg

Råvaruförsörjning till skogsindustrin

Är skogsindustriella frågor med inriktning mot råvaruförsörjning intressant då erbjuds av Institutionen för bioteknik och material tre kurser som brukar benämnas "Råg-stråket". I presentationen får nu en överblick av innehållet i dessa kurser. Möjligheter att komplettera med andra kurser på olika campus finns.

https://youtu.be/PTFKWY8QpnM

Förvaltning av vilt och fisk

Är du intresserad av vilt och fiskefrågor ges Umeå kurser med inriktning mot vilt och fiskförvaltning. Du läser kurserna tillsammans med studenter på Management of Fish and Wildlife-programmet. Möjligheter att komplettera med andra kurser på olika campus finns.

https://youtu.be/dZuC8Rs5MGc


Kontaktinformation