Husdjursvetenskap - kandidatprogram

Publicerad: 27 maj 2020

Den här sidan är till för dig som studerar på husdjursvetenskap - kandidatprogram.

Här hittar du information om programmet, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Fr.o.m. hösten 2015 görs inga nya antagningar till programmet.

Förändrat kursutbud

Eftersom inga nya antagningar görs till husdjursvetenskap - kandidatprogram kommer kursutbudet successivt att läggas ner. Kurser som har erbjudits för sista gången listas nedan. Generellt gäller att den som varit antagen till och registrerad på en kurs som har erbjudits för sista gången, men ännu inte är godkänd, ska erbjudas tre omprov (omtentor) under två år efter det sista kurstillfället, och en förnyad möjlighet att uppfylla obligatoriekrav inom två år efter det sista kurstillfället.

Följande kurser som tidigare ingick i husdjursvetenskap - kandidatprogram erbjöds för sista gången under läsåret 2014/2015:

Följande kurser som tidigare ingick i husdjursvetenskap - kandidatprogram erbjöds för sista gången under läsåret 2015/2016:

Följande kurser som tidigare ingick i husdjursvetenskap - kandidatprogram erbjöds för sista gången under läsåret 2016/2017:

Följande kurser som tidigare ingick i husdjursvetenskap - kandidatprogram erbjöds för sista gången under läsåret 2017/2018:

Fakta

Programmet gavs på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Animal Science - Bachelor's programme.


Kontaktinformation

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, individuella studieplaner m.m.

utb.handl.VH@slu.se

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se