Plant Biology - Master's programme

Publicerad: 12 oktober 2018
Liten människa. Stort mikroskop. Större gen. Växter. Svartvit tredimensionell bild.

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen


Kontaktinformation

Programdtudierektor Plant Biology: 

Gerd Johansson, universitetsadjunkt
Institutionen för mark och miljö 
Gerd.Johansson@slu.se, 018-671228

Biträdande programstudierektor Plant Biology

Anna Berlin, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Anna.Berlin@slu.se, 018-67 15 79