Sustainable Food Systems - Master´s Programme, antagna t.o.m. ht 21

Publicerad: 28 mars 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Sustainable Food Systems.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Programmet ger dig kunskap om hållbar utveckling i livsmedelssystem och dess utmaningar på lokal och global nivå. Livsmedelssystem bygger på komplexa kedjor som omfattar primärproduktion, förädling, förpackning, distribution, marknadsföring, tillagning, konsumtion och avfallshantering. För att kunna hantera dessa tvärvetenskapliga perspektiv är det viktigt att studenter med naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig bakgrund samarbetar.

Studenters olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter kommer att bidra till att nå lärandemålen. Att lära av varandra möjliggör en djupare förståelse av vad som är nödvändigt för övergången till mer hållbara livsmedelssystem idag och i framtiden. Undervisningen är därför studentcentrerad och baserad på interaktion och samarbete mellan studenter i fallstudier, seminarier, grupparbeten, rapportskrivning och muntliga presentationer. Dialog och nätverkande mellan studenterna är viktigt. Föreläsningar bidra med aktuell vetenskaplig kunskap.

Programmet ger dig kunskap om innovationer på olika nivåer i livsmedelssystemet och om den roll dessa spelar för en hållbar utveckling. Resursbehov och -insatser i olika livsmedelssystem är en viktig del i detta.

Du kommer att utbildas för att initiera, organisera och leda processer som leder till hållbarhet i livsmedelssystem. Det inkluderar riskbedömning och hantering av intressekonflikter. Under programmets gång kommer du att utveckla dina färdigheter i kritiskt tänkande och att identifiera nyckelfrågor samt i att granska, utvärdera och diskutera möjliga alternativa lösningar.

Exempel på valfria SLU-kurser utanför programmet

Observera att studenter som uppfyller behörighetskraven för programmet inte nödvändigtvis är kvalificerade för antagning till dessa kurser. Vissa kurser kräver ett visst antal poäng på grundnivå i ett naturvetenskapligt ämne, såsom biologi eller livsmedelsvetenskap.

 

Animal Food Science, 15 hp

Ecology for Fish Management and Conservation, 15 hp

Human Nutrition and Physiology, 15 hp

Principles of Fisheries Science, 15 hp

Plant Food Science, 15 hp

Environmental Economics and Management 15 hp

Research Methods in Social Sciences 15 hp

Fakta

Programmet ges på engelska.

Den svenska namnet på programmet är Hållbara livsmedelssystem.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill eller din studiesituation.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte på campus, telefonmöte eller videomöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15

E-mail contact

Psr.sfs@slu.se

Programme Study Director

Lotta Nordmark, Lecturer at Department of Biosystems and Technology

phone: 040-41 53 77