Ny sökning
TU0032

Klinisk propedeutik och bilddiagnostik

Kursen ger en introduktion till den kliniska konsultationen, kliniskt arbete samt bilddiagnostik.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TU0032

Läsåret 2023/2024

Klinisk propedeutik och bilddiagnostik (TU0032-40015)

2024-04-26 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Klinisk propedeutik och bilddiagnostik (TU0032-40108)

2023-04-28 - 2023-06-04

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Obligatorisk litteratur

Klinisk konsultation

 • Veterinary Clinical Examination and Diagnosis. Otto M Radostits, I.G. Mayhew, Doreen M Houston ISBN 9780702024764
 • Handbook of Veterinary Communication Skills Eds Carol Gray and Jenny Moffett 2010 ISBN 978-1-4051-5817-6
 • Samtalsfärdigheter – stöd, vägledning och ledarskap. Rautalinko E, 3rd ed. Liber förlag. ISBN 978-91-47-12830-3
 • Besiktning av häst. Manual i bokform, som kan beställas från Sveriges Veterinärförbunds kansli.
 • PM i klinisk undersökning häst

Rekommenderad läsning

Bilddiagnostik

I kursen ingår föreläsningar, basgruppsfall och övningar.

Därutöver rekommenderas följande litteratur:

 • Kompendium i röntgenteknik smådjur (köps i Receptionen, Ulls hus)
 • Kompendium i röntgenteknik häst (köps i Receptionen, Ulls hus)
 • Artikel: Röntgenologisk bukdiagnostik, Hanson K & Lord P, Svensk Veterinärtidning, 1993, 45, 681-685 (Canvas)
 • Artikel: Diagnostiska principer för thoraxradiologi, Lord P, Svensk Veterinärtidning, 1995, 47, 55-58 (Canvas)
 • Artikel: Diagnostiska principer för skelettradiologi, Uhlhorn M, Svensk Veterinärtidning, 1996, 48, 115-119, med rättelse (Canvas)
 • Kompendium: Ultraljud, sammanställt av Hansson K, Institutionen för kliniska vetenskaper, 2010 (Canvas)
 • Handbok i strålskydd: Anmälningspliktig verksamhet Smådjursröntgen, Strålsäkerhetsmyndigheten, mars 2019 (Canvas)
 • Handbok i strålskydd: Häströntgen – Tillståndspliktig verksamhet, Eriksson P % Huss M, Strålsäkerhetsmyndigheten, December 2020, ISSN 2000-0456 (Canvas)
 • Textbok: Atlas of normal Radiographic Anatomy and Anatomic Variants in the Dog and Cat. Thrall DE & Robertson ID, 2nd ed, 2016, ISBN 978-0-323-31225-7, E-bok, tillgänglig via SLU-biblioteket. 
 • Textbok: Comparative veterinary anatomy : a clinical approach. San Diego: Elsevier Science & Technology, Orsini, J.A., Grenager, N.S. & de Lahunta, A. 2022, ISBN 978-0-323-91015-6, E-bok, tillgänglig via SLU-biblioteket.

Klinisk konsultation

 • Medical History and Physical Examination in Companion Animals 
  2nd ed 2009 e-bok science direct Eds. A. Rijnberk and F.J. van Sluijs
 • Effective communication in Veterinary Practice. Veterinary Clinics - Small Anmial Practice, 2007, 37, 1, January (Temanummer med flera ingående artiklar rörande klinisk konsultation)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 24400 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: TU0032 Anmälningskod: SLU-40175 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%