Ny sökning
SV0002

Skog, skogssektorn och hållbar utveckling

Kursen ger en introduktion till skog, skogsbruk och hållbar utveckling. Skogssektorns roll i ett biobaserat samhälle belyses och värdekedjor ända från anläggningen av ny skog till en färdig produkt eller ekosystemtjänst beskrivs.

I kursen ingår föreläsningar exkursioner och studiebesök som tillsammans med studenternas eget arbete, enskilt och i studiegrupper ger grundläggande förståelse för ett hållbart brukande av skogsresursen. Såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbarhet belyses. Kursen tar sin utgångspunkt i den svenska skogssektorn. Denna är dock mycket internationell och det görs många internationella jämförelser och reflektioner.

Skogssektorn omfattar en lång rad olika aktörer som företrädare för skogsindustrin, skogsägande bolag, enskilda skogsägare, statliga och kommunala myndigheter, certifieringsorganisationer och föreningar som t ex ägnar sig åt naturvård eller friluftsliv. Studenterna ges en överblick och får bekanta sig med hur dessa aktörer arbetar.

Kursen ges även grundläggande kunskaper om skogen och brukandet av skogen. Studenterna tränas i att läsa och förstå vetenskapliga artiklar samt att skriva texter med vetenskapligt och sakligt innehåll.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SV0002-10307 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SV0002

Läsåret 2022/2023

Skog, skogssektorn och hållbar utveckling (SV0002-10167)

2022-08-29 - 2022-09-28

Läsåret 2021/2022

Skog, skogssektorn och hållbar utveckling (SV0002-10347)

2021-08-30 - 2021-09-29

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Hållbar utveckling : livskvalitet, beteende och teknik Författare: Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ISBN: 9789144151458 [Hållbar utveckling : livskvalitet, beteende och teknik] (https://www.bokus.com/bok/9789144151458/hallbar-utveckling-livskvalitet-beteende-och-teknik/
  2. Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk Författare: Skogsstyrelsen [Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk] (https://shop.skogsstyrelsen.se/sv/bocker-broschyrer/bocker/grundbok-for-skogsbrukare-fakta-om-skog-och-skogsbruk.html)
  3. Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan Författare: Skogsstyrelsen [Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan] (https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2017/rapport-201713-skogens-ekosystemtjanster---status-och-paverkan.pdf)1)
  4. Skogsnäringens värdekedjor Definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden Författare: KSLA [Skogsnäringens värdekedjor Definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden] (http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2014/04/KSLAT-1-2014_Skogsnaringens-vardekedjor.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Företagsekonomi Skogsbruksvetenskap Företagsekonomi
Kurskod: SV0002 Anmälningskod: SLU-10307 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%