Ny sökning
LK0393

Utemiljö – kvalitet och uppföljning

Den här kursen vänder sig till blivande landskapsingenjörer. Du får lära dig hur man leder och följer upp utemiljöprojekt. Du skaffar dig även kunskaper om vanliga kvalitetskrav man ställer alltifrån planering och upphandling till besiktning och drift.

Anlagda utemiljöer är en viktig del i vår vardag. Risken finns att de förfaller om man inte tänker rätt från början. Den här kursen handlar om hur du som landskapsingenjör yrkesmässigt kan bidra till höga upplevelsevärden och uthålliga ekosystemtjänster. För att lyckas måste man utveckla sina färdigheter när det gäller kvalitetskontroll och uppföljning av planering, upphandling, projektering, bygg och anläggningsarbete, besiktning och drift. Det får du lära dig i den här kursen.

Via föreläsningar, litteraturstudier, övningar och praktiska exempel kommer du att fördjupa du dina insikter om byggprocessen, olika entreprenadformer och de juridiska villkor som gäller vid upphandling av konsulter och entreprenörer vid byggnation av markanläggningar.

Besiktning är en viktig del av den här kursen. Det betyder att du både fördjupar dina kunskaper och praktiska färdigheter i att besiktiga anlagda utemiljöprojekt, eller med andra ord: kontrollera att jobbet har gjorts korrekt.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0393

Läsåret 2022/2023

Utemiljö – kvalitet och uppföljning (LK0393-40023)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Utemiljö – kvalitet och uppföljning (LK0393-40044)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Pettersson Skog, Anna (2021). Grönatakhandboken. Andra utgåvan Stockholm: Svensk byggtjänst

Riktlinjer för taktäckningar på yttertak och ytterbjälklag 2022. (2022). Helsingborg: AB Tätskiktsgarantier i Norden

Östberg, Johan, Sjögren, Johan & Kristoffersson, Anders (2015). Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd - Alnarpsmodellen 2.0. Alnarp: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2886

Material till fallstudier tillkommer.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0393 Anmälningskod: SLU-40050 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%