Ny sökning
EX0336

Självständigt arbete i företagsekonomi

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt arbete. Arbetet kan genomföras med utgångspunkt från befintliga data i form av experimentellt eller praktiskt arbete eller som litteraturstudie. Formen för arbetet styrs av ämnet och frågeställningen samt tillgång till lämpliga data och uppgifter. Arbetet genomförs antingen individuellt eller i par.


Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.


Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt, i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.


Information från kursledaren

Välkommen till kandidatuppsatskursen vt 2024 (period 4) !

Kursen börjar den 20 mars - och kursens sista dag är den 2 juni. Det är viktigt att bli klar i tid med kursen för att komma in på masternivå till hösten. Ett preliminärt schema kommer att läggas ut här innan jul. På Canvassidan kommer Du att få ett slutligt schema, mallar och mycket information.

Kandidatuppsatsen skrivs i par (och båda studenterna behöver gå samma inriktning på kandidatkursen - d.v.s. vara i samma kurs). Kursen är en campusbunden kurs - men vissa föreläsningar ges i zoom. Det finns lite andra moment än bara föreläsningar (bl.a. seminarier och Thesis Day för examensarbeten)

Redovisning av kandidatuppsatser på Ultuna är den 27 maj i öppna seminarier där Ni tar respondent och två opponentroller.

Inspiration för uppsatsämne finner Du här:

·https://stud.epsilon.slu.se/view/series/Examensarbeten_=2F_Sveriges_lantbruksuniversitet,_Institutionen_f=F6r_skogsekonomi.html

·https://stud.epsilon.slu.se/view/series/Kandidatarbeten_=2F_Sveriges_lantbruksuniversitet,_Institutionen_f=F6r_skogsekonomi.html

eller på www.uppsatser.se (där de flesta uppsatser från Sveriges universitet finns att tillgå)

Inför kursen finns det tre saker Du behöver göra:

1. Identifiera en partner och äme

2. Kommunicera val av partner och ämne/problem till kursledaren, Cilla (cecilia.mark-herbert@slu.se) senast den 1 mars

3. Självregistrera Dig på kursen i Ladok

Vi ses i mars, om inte förr.

:-) Cilla

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2024-06-16

Andra kursvärderingar för EX0336

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i företagsekonomi (EX0336-30312)

2023-02-16 - 2023-04-27

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: EX0336 Anmälningskod: SLU-40117 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%