Ny sökning
BI1442

Ekologiska störningar i skogar - skötselutmaningar i ett förändrat klimat

Kursen ger fördjupad kunskap om naturliga störningsregimer i skogslandskap med fokus på brukade nordligt tempererade och boreala skogar samt hur dessa störningsregimer kan komma att förändras givet ett förändrat klimat. Detta omfattar störningar orsakade av insekter, svampar, bakterier, vilt, brand, torka, vind och snö. Med ekologiska kunskaper och teorier som underlag ger kursen kunskap i hur effekten av dessa störningsregimer genom skogsskötselåtgärder kan mildras i relation till olika skötselmål. Kursupplägget ökar studentens självständighet och färdigheter i att söka, kritiskt läsa och sammanställa vetenskaplig litteratur.


Genomförande


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och förmåga att diskutera och kritisk avväga olika åtgärder i relation till olika skötselmål genom: 1) föreläsningar som ska ses som inspiration och ska förmedla bakgrunds-information och 2) grupparbeten som utgör en central del i kursen där studenterna själva söker, väljer ut och sammanställer relevant litteratur i relation till frågeställningarna. Med grupparbeten bidrar studenterna aktiv till att komplettera kursens litteraturlista. Grupparbetet presenteras i skriftlig form och i seminarieform. Den slutliga litteraturlistan, föreläsningar, grupparbeten och seminarier utgör underlag för sluttentamen.


Följande moment är obligatoriska: grupparbeten, seminarier


Information från kursledaren

Dear students,

This new course dealing with ecological disturbances in northern forests in the context of climate change is still under development, and we will continue this together with you. An overarching ambition with the course is to "flip the classroom" making you as students the ones that put questions, search for and read the literature, decide on what is important and what is not. This is done by means of several group assignments where you, for different topics, will be responsible for putting together a bibliography/literature, a written and oral (lecture) summary of this literature. This will then be used as a basis for a final exam at least partly based on questions formulated by you. To your help you will have topic experts that can guide you through your group assignment and lectures with ample time for you to put questions.

See you in late October // Gustaf

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1442-20152 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1442 Anmälningskod: SLU-20152 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%