Dags att skriva självständigt arbete!

Senast ändrad: 02 september 2021

"Dags att skriva självständigt arbete!" är en hjälpkurs som hjälper dig att förbättra din uppsats, oavsett om ditt arbete är ett examensarbete eller en kandidat- eller masteruppsats. Här finns stöd för hela processen från informationssökning till presentation och opponering. Materialet är skapat av SLU-biblioteket.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se