Anmälan till nästa termins kurser

Senast ändrad: 05 juli 2024

På den här sidan hittar du som är SLU-student information inför anmälan till nästa termins kurser!

Anmälan till kurser inom program

Är du programstudent? I menyerna nedan hittar du information inför anmälan till nästa termins kurser.

Vem ska anmäla sig?

Vem ska söka kurser till nästa termin?

Alla programstudenter ska anmäla sig till kurser inför termin två och efterföljande terminer. Undantaget är förstaårsstudenter på hippolog- och veterinärprogrammet, som behöver söka kurser först inför termin tre och efterföljande terminer.

 

Vilka kurser ska jag söka?

Hur vet jag vilka kurser jag ska söka?

I ramschemat för ditt program ser du vilka kurser du ska anmäla dig till och vad de har för anmälningskoder. (Anmälningskoderna börjar alltid med ”SLU-”). Ramschemat hittar du på programsidan: https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/

Inför anmälan till nästa termins kurser kommer det att erbjudas både ett generellt informationstillfälle för alla studenter via Zoom om vad som är bra att tänka på, samt ett specifikt informationstillfälle kring vad som gäller för just ditt program med din programstudierektor.

 

Hur och när ska jag anmäla mig?

För att antas till nya kurser måste du:

1. Anmäla dig på antanging.se

Anmäl dig i tid!

Anmälan till höstterminen öppnar i mitten av mars och anmälan till vårterminen i mitten av september. Exakta datum hittar du under "Viktiga datum" på antagning.se.

Logga in på antagning.se som programstudent

Om du är programstudent behöver du logga in med inloggningen till ditt studentkonto för att antanging.se ska förstå att du är programstudent och vill söka kurser inom ditt program.
Gör så här: Välj "Logga in via studentportal">>"Sveriges lantbruksuniversitet" och logga sedan in med inloggningen till ditt studentkonto.
På sidan Gör en anmälan och svara på ditt antagningsbesked hittar du mer information om hur anmälan går till.

Prioritera - tänk på ordningen i din anmälan

När du gör din anmälan är det viktigt att du tänker på hur du ordnar eller prioritera de kurser du söker. På antagning.se hittar du mer information om hur du ska tänka när du prioriterar kurserna i din anmälan.

När ska jag anmäla mig?

Anmälan till höstterminen öppnar i mitten av mars och anmälan till vårterminen i mitten av september. Exakta datum hittar du under "Viktiga datum" på antagning.se.

2. Svara på ditt antagningsbesked

Om du erbjuds en plats eller reservplacering i urval 1 måste du tacka ja till din plats innan den deadline som anges i ditt antangingsbesked.  Det gäller inte om du är antagen till en sommarkurs. Ditt antagningsbesked hittar du på Mina sidor på Antagning.se.

3. Registrera dig

På de flesta kurser kan du självregistrera dig en vecka innan kursen startar via Ladok Student som du når från Studentwebbens startsida (”Logga in i mina studiesystem”). 

Om du inte kan registrera dig på kursen, kan det bero på:
  • Att registreringsperioden är avslutad eller inte har börjat.
  • Du är antagen med villkor.

Kontakta din kursledare eller kursadministratör om du har frågor om registrering. Deras kontaktuppgifter finns på kurssidan som du kan söka fram via kurssökfunktionen

Registrering i Ladok Student gör du genom att följa stegen nedan.
   1. Gå till Ladok Student
   2. Välj ”Inloggning via ditt lärosäte”
   3. Sök och välj "Swedish University of Agricultural Sciences"
   4. Logga in med inloggningsuppgifterna för ditt studentkonto på SLU
   5. Kurser du kan registrera dig på nu listas under rubriken ”Registrering”
   6. Klicka på ”Registrera” under kursrubrikerna på de kurser du vill studera.

Du ansvarar själv för att kontrollera att du anmäler dig till de kurser som finns i ditt programs ramschema och att du uppfyller behörighetskraven.

 

Anmälan till fristående kurser

Läser du fristående kurser för att själv sätta ihop en examen eller är du programstudent och funderar på att byta ut en programkurs mot en fristående kurs?
Klicka på rubrikerna nedan för att hitta information om vad som är bra att tänka på när du söker nästa termins kurser.

Byta ut programkurs mot fristående kurs

Om du är antagen till ett program och vill byta ut en kurs inom ditt program mot en fristående kurs finns det några saker du behöver ha koll på:

 • Uppfyller du fortfarande examenskraven?​

Om du läser ett program som leder till yrkesexamen hittar du i examensbeskrivningen i respektive programs utbildningsplan. Utbildningsplanen hittar du på programsidan på studentwebben. Kraven för kandidat- och masterexamen finns beskrivna på sidan som handlar om examen. 

 • Uppfyller du förkunskapskraven till kommande kurser?​

Du hittar en kursernas förkunskapskrav på kurssidorna. Klicka på kursrubrikerna i ramschemat eller sök fram kurserna med hjälp av kurssök

 • Finns det risk för innehållsmässigt överlapp med andra kurser som ska ingå i din examen?​

Kurser som ska ingå i samma examen får inte överlappa varandra innehållsmässigt. Du hittar mer information om på sidan som handlar om examen.

 • Om du läser ett program på grundnivå:

Kommer du att uppfylla kraven för eventuella framtida masterprogram?
Kontrollera förkunskapskraven för de masterprogram du kan vara intresserad av att läsa I framtiden och se om du kommer att matcha dem genom den examen dina kursval kommer leda till.

 • Tillgodoräknande:

Om du läser ett program som leder till yrkesexamen och läser kurser utanför ditt ramschema måste de tillgodoräknas för att kunna ingå yrkesexamen. 

Bygga ihop en examen genom att läsa fristående kurser

Du kan antingen läsa kurser paketerade som ett program eller själv sätta ihop din examen genom att läsa olika fristående kurser.

Möjligheterna att sätta ihop en kandidatexamen med fristående kurser vid SLU är begränsade, eftersom de flesta fristående kurser kräver mer än gymnasiala förkunskaper. Däremot finns det goda möjligheter att skapa en egen masterexamen med kurser på avancerad nivå. Mer information finns på sidan om fristående kurser.

Hur söker jag fristående kurser?

Om du vill läsa fristående kurser behöver du göra en anmälan till de kurser du vill läsa inför varje kommande termin.

För att antas till nya kurser måste du:

1. Anmäla dig på antanging.se

På sidan Gör en anmälan och svara på ditt antagningsbesked hittar du mer information om hur anmälan går till.  

Anmäl dig i tid!

Anmälan till höstterminen öppnar i mitten av mars och anmälan till vårterminen i mitten av september. Exakta datum hittar du under "Viktiga datum" på antagning.se.

2. Svara på ditt antagningsbesked

Om du erbjuds en plats eller reservplacering i urval 1 måste du tacka ja till din plats innan den deadline som anges i ditt antangingsbesked.  Det gäller inte om du är antagen till en sommarkurs. Ditt antagningsbesked hittar du på Mina sidor på Antagning.se.

3. Registrera dig

På de flesta kurser kan du självregistrera dig en vecka innan kursen startar via Ladok Student som du når från Studentwebbens startsida (”Logga in i mina studiesystem”). 

Om du inte kan registrera dig på kursen, kan det bero på:
 • Att registreringsperioden är avslutad eller inte har börjat.
 • Du är antagen med villkor.

Kontakta din kursledare eller kursadministratör om du har frågor om registrering. Deras kontaktuppgifter finns på kurssidan som du kan söka fram via kurssökfunktionen

Registrering i Ladok Student gör du genom att följa stegen nedan.
  1. Gå till Ladok Student
  2. Välj ”Inloggning via ditt lärosäte”
  3. Sök och välj "Swedish University of Agricultural Sciences"
  4. Logga in med inloggningsuppgifterna för ditt studentkonto på SLU
  5. Kurser du kan registrera dig på nu listas under rubriken ”Registrering”
  6. Klicka på ”Registrera” under kursrubrikerna på de kurser du vill studera.

Du ansvarar själv för att kontrollera att du söker kurser som kan leda till den examen du vill nå  och att du uppfyller behörighetskraven.

 

Studera utomlands?

Är du intresserad av att studera utomlands? SLU samarbetar med över 100 universitet runt om i världen.

Vilka möjligheter finns att studera utomlands?

Som student vid SLU finns följande möjligheter att studera utomlands:

Utbytesstudier

Studera en eller två terminer vid något av de lärosäten utomlands som SLU har ett avtal med. Läs mer om utbytesstudier på studentwebben. Här kan du läsa om vart du kan åka, hur du ansöker samt ta del av studentberättelser från utbytesstudier.

Praktik utomlands

Som student på SLU har du möjlighet att göra praktik utomlands inom ditt program eller om du läser fristående kurser.  På sidan Praktik utomlands  hittar du mer information och hur du ansöker.

Sommarkurs och intensivkurs

Det finns flera sommarkurser och intensivkurser över hela världen, flera av dem har även har stipendier knutna till sig. På sidan Fler möjligheter till utlandsstudier listas sommar och intensivkurser utomlands.

Examensarbete utomlands

Du har möjlighet att göra ditt examensarbete utomlands under ett Erasmus- eller Nordplusutbyte. Du behöver själv hitta ämne och en handledare. Arbetet måste vara kopplat till ett universitet som SLU har avtal med, och det kan vara i samband med att du också läser kurser där. Du hittar mer information på sidan Examensarbete utomlands.

Vad krävs för att vara behörig till utbytesstudier?

För att du ska vara behörig till utbytesstudier vid SLU krävs kortfattat att du:

 • Har studerat minst ett år på SLU (60 hp).
 • Har klarat minst klarat 75 % av de kurser du registrerat dig på.
 • Kan tillgodoräkna dina utbytesstudier i din examen.
 • Har goda språkkunskaper om du planerar att läsa på annat språk än engelska.

På sidan Ansök om utbytesstudier hittar du mer information om vad som krävs för att vara behörig till utbytesstudier.

När söker jag utbytesstuder och hur?

Kom ihåg att vara ute i god tid när du vill studera utomlands. Dels krävs det att du gör en del förarbete för att ditt utbyte ska bli så bra som möjligt och dels behöver du anmäla dig redan i november året innan du planerar att åka. 

På sidan Ansök och utbytesstudier hittar du mer information om hur du anmäler dig och på sidan Hur fungerar utbytesstudier finns en checklista som är ett bra stöd inför din anmälan.