SLUSS söker kassör och studentrevisor för 2022

Senast ändrad: 20 oktober 2021

Skicka in din ansökan med CV, personligt brev och intyg på kårmedlemskap senast fredag den 12 november till slussval@slu.se.

Kassör

Är du intresserad av att få praktisk erfarenhet inom ekonomi, och en bra merit på cv:t? Sök då till uppdraget som kassör för SLU:s Samlade Studentkårer 2022!

Som kassör har du som uppdrag att betala fakturor, fakturera och sköta SLUSS löpande bokföring. Du ansvarar även för att upprätta årsbokslut och för att tillsammans med SLUSS ordförande och vice ordförande lägga ett budgetförslag för nästkommande år. Inom SLUSS fungerar du som ett bollplank för styrelsen och presidiet i ekonomiska frågor samt medverka på styrelsens möten när de beror ekonomin.

Arbetet beräknas ta i genomsnitt 2 timmar i veckan och du arvoderas på 5% av SLUSS heltidsarvode. Arbetsbelastningen kan variera något under året där den största arbetsinsatsen görs då bokföringen ska sammanställas. Arbetstiden är mycket flexibel och det mesta av arbetet kan utföras när det passar dig bäst.

Du som söker ska kunna visa upp kompetens inom ekonomi och/eller bokföring. Du är även studerande vid SLU samt medlem i någon av våra sju studentkårer. 

Ansök genom att skicka CV, personligt brev och intyg om kårmedlemskap till slussval@slu.se senast fredag 12 november.

Studentrevisor

Vill du få erfarenhet och en bra merit inom ekonomi på cv:t, men har inte tid för ett uppdrag som pågår under hela året? Ansök då om att bli SLU:s Samlade Studentkårers studentrevisor för 2022!

Som studentrevisor granskar du SLUSS bokslut utifrån stadgar och styrande beslut, för en dialog med SLUSS kassör och presidium om sådant du noterar och skriver sedan tillsammans med SLUSS revisor (vid SLU) en revisionsberättelse samt kommer med förslag till SLUSS styrelse på hur SLUSS kan förändra rutiner och stadgar för att förbättra hur SLUSS ekonomi hanteras. Som studentrevisor för 2022 granskar du 2022 års bokslut, vilket innebär att arbetet görs under våren 2023 då bokslutet är färdigt. För ditt arbete utgår ett engångsarvode.

Ansök genom att skicka CV, personligt brev och intyg om kårmedlemskap till slussval@slu.se senast fredag 12 november.