SLUSS söker ny ordförande

Senast ändrad: 29 mars 2017

Som ordförande arbetar du på heltid i team med vice ordförande, med stöd från två rådgivare, för att leda SLUSS verksamhet och representera SLU:s studenter och samlade studentkårer i möten med SLU och omvärlden.

Tillsammans med vice ordförande och rådgivarna utgör du SLUSS verkställande organ som genomför och bearbetar de beslut som fattats av styrelsen.

Din styrelse består av en representant vardera från våra sju studentkårer, samt en representant från doktorandnämnden. Du leder som ordförande styrelsemötena och arbetar mycket med representation, både på möten och på tillställningar där du för fram studenternas åsikter. Utöver detta sköter du tillsammans med vice ordförande det löpande arbetet inom SLUSS, vilket ofta innebär mycket varierande arbetsuppgifter men som alltid inkluderar att ha mycket god kontakt med våra kårer och doktorandnämnden.

Som ordförande är du även ansvarig för både intern och extern representation. Detta innebär att man som ordförande får hålla tal vid olika tillfällen samt gå på olika avtackningar och mingel.

Du som söker är vid valtillfället (19-20 maj 2017) studerande vid SLU och medlem i någon av våra sju studentkårer:

  • Alnarps Lantmästarkår (LMK)
  • Alnarps Studentkår (ASK)
  • Hippologernas Akademiska Studentkår (HAS)
  • Skogshögskolans Studentkår (SHS)
  • Skogsmästarskolans Studentkår (SMS)
  • Ultuna Studentkår (ULS)
  • Veterinärmedicinska Föreningen (VMF)

Ansökan innehållande CV och personligt brev ska skickas till slussval@slu.se senast den 23 april.


Kontaktinformation

SLUSS - SLU:s samlade studentkårer
Telefon: 070-462 41 04
Sluss@slu.se