SLU:s Samlade Studentkårer söker ny ordförande för 2018/19 och ny studentrevisor för 2018

Senast ändrad: 27 mars 2018

SLU:s Samlade Studentkårer söker ny ordförande för 2018/19

Ansök med CV, personligt brev och intyg om kårmedlemskap senast söndag 30 april!

Som ordförande arbetar du på heltid i team med vice ordförande, med stöd från två rådgivare, för att leda SLUSS verksamhet och representera SLU:s studenter och samlade studentkårer i möten med SLU och omvärlden. Tillsammans med vice ordförande och rådgivarna utgör du SLUSS verkställande organ som genomför och bearbetar de beslut som fattats av styrelsen.

Din styrelse består av en representant vardera från våra sju studentkårer, samt en representant från doktorandnämnden och som ordförande leder du styrelsemötena. På möten och tillställningar är det du som för fram studenternas åsikter. Utöver detta sköter du tillsammans med vice ordförande det löpande arbetet inom SLUSS, vilket ofta innebär varierande arbetsuppgifter men som alltid inkluderar att ha mycket god kontakt med våra kårer och doktorandnämnden.

Som ordförande är du även ansvarig för både intern och extern representation. Detta innebär att du som ordförande får hålla tal vid olika tillfällen samt gå på olika avtackningar och mingel.

Du som söker är vid ansökningstillfället studerande vid SLU och medlem i någon av våra sju studentkårer* samt talar svenska och engelska flytande. Uppdraget är heltidsarvoderat vilket även innebär att du förväntas ta studieuppehåll.

Vill du veta mer? Kontakta din studentkårs SLUSS representant via www.slu.se/sluss

*Alnarps Lantmästarkår (LMK), Alnarps Studentkår (ASK), Hippologernas Akademiska Studentkår (HAS), Skogshögskolans Studentkår (SHS), Skogsmästarskolans Studentkår (SMS), Ultuna Studentkår (ULS), Veterinärmedicinska Föreningen (VMF).

SLU:s Samlade Studentkårer söker ny studentrevisor för 2018

Skulle du behöva en bra merit inom ekonomi på cv:t, men har inte tid för ett uppdrag som pågår under hela året? Ansök då om att bli SLU:s Samlade Studentkårers (SLUSS) studentrevisor för 2018!

Som studentrevisor granskar du SLUSS bokslut utifrån stadgar och styrande beslut, för en dialog med SLUSS kassör och presidium om sådant du noterar och skriver sedan tillsammans med SLUSS revisor (vid SLU) en revisionsberättelse samt kommer med förslag till styrelsen på hur SLUSS kan förändra rutiner och stadgar för att förbättra hur SLUSS ekonomi hanteras. Som studentrevisor för 2018 granskar du 2018 års bokslut, vilket innebär att arbetet görs under våren 2019 då bokslutet är färdigt. För ditt arbete utgår ett engångsarvode.

Du som söker är vid ansökningstillfället studerande vid SLU och medlem i någon av våra sju studentkårer* samt talar svenska och engelska flytande.

Vill du veta mer? Kontakta din studentkårs SLUSS representant via www.slu.se/sluss

Ansök med CV, personligt brev och intyg om kårmedlemskap senast söndag 30 april!

*Alnarps Lantmästarkår (LMK), Alnarps Studentkår (ASK), Hippologernas Akademiska Studentkår (HAS), Skogshögskolans Studentkår (SHS), Skogsmästarskolans Studentkår (SMS), Ultuna Studentkår (ULS), Veterinärmedicinska Föreningen (VMF).


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se