Tentamen vid VH-fakulteten

Senast ändrad: 16 november 2023

Utbildningsservice VHC stödjer kursledare inom VH-fakulteten med bland annat tentamensadministration.

Tentamenstillfällen

Det ordinarie tentamenstillfället framgår av kursens schema. Studenter från tidigare kurstillfällen - som vill tentera - söker lämpligen fram schema för aktuell kurs.  Sök kurssidor via studentwebben

Förnyad examination erbjuds endast om det finns behov från studenterna på det aktuella kurstillfället och genomförs tidigast 10 vardagar efter anslag av resultat från första tentamenstillfället och senast den 6:e onsdagen i påföljande läsperiod. Ytterligare förnyad examination erbjuds inom ett år efter kursstart.

Vissa omtentor erbjuds i augusti, oftast under de två sista veckorna före höstterminens start, vilka är öppna för anmälan under perioden 15 juni – 1 augusti. Det förekommer även omtentatillfällen i juni efter vårterminens slut, oftast under de två första veckorna efter terminsslut.

Tentamensanmälan

Det är obligatoriskt att anmäla sig till alla salstentor - ordinarie och omtentor. Anmälan görs - om inte annat meddelas - via Studentwebben > Ladok Student > Aktuell utbildning > Aktuella. Mer information hittar du i manualen för Ladok Student på sidan Ladok Student. Anmälan är öppen vanligen fram till 10 vardagar före tentamenstillfället. Kontakta din programmejladress om du inte hittar det tentatillfälle du söker.

Särskilda behov vid tentamen

Om du har beviljats anpassat stöd vid tentamen (enskild lokal, dator, extra tid etc) och vill nyttja det vid ett specifikt tentamenstillfälle anmäler du detta - utöver anmälan till tentan - via https://internt.slu.se/anmalan-anpassad-tentamina/  - länk ska finnas på webbanmälan. Detta ska göras senast 10 vardagar före tentamenstillfället dvs samtidigt som anmälan stänger. 

Avanmälan till tentamen

Om man efter anmälan inte kan delta vid tentamen görs en avanmälan via Ladok Student.

I tentamenslokalen

  • Ta alltid med giltig legitimation till tentamenstillfället - en förutsättning för att man ska få tentera.
  • Endast anmälda till tentamenstillfället får tentera.
  • Kom i tid! Vid ankomst efter utsatt starttid får man vänta 30 min innan insläpp i lokalen.

Se även Regler i tentamenslokalen nedan.

Misstanke om fusk

Fusk omfattar bland annat fusklappar, otillåtna hjälpmedel, otillåtet samarbete. All misstanke om fusk ska anmälas av tentamensvakt och kan i förlängningen leda till avstängning under högst sex månader. 

Att inte stänga av och placera mobiltelefon i väska eller jacka utom räckhåll betraktas som fusk eller störande och kan rapporteras av tentamensvakten.

Tentamensresultat

Resultat från tentamen anslås/meddelas senast 15 vardagar efter tentamenstillfället (undantag kan förekomma). 

Tentamensutlämning

Du är välkommen att hämta din tenta vid meddelat utlämningstillfälle och därefter under expeditionstider hos Utbildningsservice VHC. Ta med legitimation.

Ändring eller omprövning av betygsbeslut

Om betygsbeslut innehåller en uppenbar oriktighet (skrivfel, räknefel) eller om student ifrågasätter rättningen bör student istället skanna sitt prov. Begäran om omprövning av beslut sker skriftligen.

 


Kontaktinformation