Tentamen vid VH-fakulteten

Senast ändrad: 19 juni 2019
Tentaskylt-300p.jpg

Utbildningsservice VHC stödjer kursledare inom VH-fakulteten med bland annat administration av tentor.

Tentamenstillfällen

Det ordinarie tentamenstillfället framgår av kursens schema. Studenter från tidigare kurstillfällen - som vill tentera - söker lämpligen fram schemat via studentwebben

Förnyad examination erbjuds endast om det finns behov från studenterna på det aktuella kurstillfället och genomförs 10-25 vardagar efter anslag av resultat från första tentamenstillfället. Ytterligare förnyad examination erbjuds inom ett år efter kursstart.

Vissa omtentor erbjuds de två sista veckorna före höstterminens start, vilka är öppna för anmälan under perioden 15 juni – 1 augusti. Det kan även förekomma omtentatillfällen veckan efter vårterminens slut.

Tentamensanmälan

Det är obligatoriskt att anmäla sig till alla salstentor - ordinarie och omtentor. Anmälan görs - om inte annat meddelas - via Studentwebben > Ladok Student > Aktuell utbildning > Aktuella. Mer information hittar du i manualen för Ladok Student. Anmälan är öppen vanligtvis fram till 10 vardagar före tentamenstillfället. För omtentor i augusti är sista anmälningsdatum 1 augusti. Kontakta din programmejladress om du inte hittar det tentatillfälle du söker.

Anonymiseringskod

När du anmält dig till en tenta via Ladok Student får du en kod för tentamenstillfället. Koden består av kurskoden + fyrsiffrigt löpnr + tre slumpbokstäver (VM0114-0012-HRP).

Särskilda behov vid tentamen

Om du har rätt till särskilt stöd vid tentamen (enskild lokal, dator, extra tid etc) och vill nyttja din rättighet  anger du vad du vill nyttja till respektive programmejladress (se Kontakt US-VHC) senast 15 vardagar före tentamenstillfället. 

Avanmälan till tentamen

Under anmälningsperioden avanmäler man sig via Ladok Student. Efter anmälningsperioden kontaktar du respektive programemejladress (se Kontakt US-VHC).

I tentamenslokalen

Se Regler i tentamenslokalen nedan

Misstanke om fusk

Fusk omfattar bland annat fusklappar, otillåtna hjälpmedel, otillåtet samarbete. All misstanke om fusk ska anmälas av tentamensvakt och kan i förlängningen leda till avstängning under högst sex månader. 

Att inte stänga av och placera mobiltelefon i väska eller jacka utom räckhåll betraktas som fusk eller störande och kan rapporteras av tentamensvakten.

Tentamensresultat

Resultat från tentamen anslås/meddelas senast 15 vardagar efter tentamenstillfället (undantag kan förekomma). 

Tentamensutlämning

Du är välkommen att hämta din tenta vid meddelat utlämningstillfälle och därefter under expeditionstider hos Utbildningsservice VHC. Ta med legitimation.

Ändring eller omprövning av betygsbeslut

Om betygsbeslut innehåller en uppenbar oriktighet (skrivfel, räknefel) eller om student ifrågasätter rättningen bör student istället begära kopia av sitt prov. Begäran om omprövning av beslut sker skriftligen.


SLU:s Utbildningshandbok

Studentwebben > Regler och rättigheter > Examination 

Studentwebben > Regler och rättigheter > Fusk och plagiat

Särskilt stöd - rättigheter 

Information om Ladok Student

 

Regler i tentamenslokalen

  • Stäng av mobiltelefon/annan elektronisk utrustning och placera utom räckhåll
  • Kläder och väskor placeras utom räckhåll, på anvisad plats
  • Endast penna, sudd, matsäck och tillåtna hjälpmedel (framgår av tentamensformuläret) på bordet
  • ID/legitimation ska ligga synligt på bordet och visas vid inlämning av tentan
  • Kodlista – alla tentander skriver sitt kodnummer och signerar vid inlämning
  • Notera kodnummer på alla tentasidor
  • Uthämtad tenta måste lämnas in oavsett om man har skrivit eller inte (med kodnummer)
  • Lokalen får tidigast lämnas 30 minuter efter tentamensstart
  • Vid eventuella frågor – räck upp handen.

Kontaktinformation
Sidansvarig: marie.sundberg@slu.se